Views
8 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Reglaje de vizualizare a

Reglaje de vizualizare a imaginilor (Elemente de reglaj pentru particularizarea ecranului) CAMERA DATA (date privind camera) Film Atingeþi 1, apoi 2. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi v/V pentru a trece la altã paginã. Cum se efectueazã reglajul (HOME MENU) T pag. 52 (OPTION MENU) T pag. 65 Fotografie Variantele implicite sunt marcate cu B. DATA CODE (cod de date) În timpul redãrii sunt afiºate informaþii înregistrate în mod automat (cod de date) împreunã cu imaginile. B OFF Codul de date nu este afiºat. DATE/TIME Sunt afiºate data ºi ora. CAMERA DATA (date privind camera) - în continuare Sunt afiºate date privind reglarea camerei. DATE/TIME (data / ora) 1 Data 2 Ora 3 SteadyShot - oprit 4 Luminozitate 5 Echilibru de alb 6 Amplificare (gain) 7 Viteza obturatorului 8 Valoarea aperturii 9 Expunere z Observaþii • Simbolul apare în cazul înregistrãrii fotografiilor cu ajutorul unui bliþ (cu excepþia DCR-SR32E / SR42E). • Codul de date este afiºat pe ecranul TV dacã este conectatã camera la un televizor. • Indicatorul comutã între urmãtoarele elemente la apãsarea butonului DATA CODE de la telecomandã : [DATE/TIME] (Data ºi ora) T [CAMERA DATA] (date privind camera) T [OFF] (nimic afiºat) (cu excepþia DCR-SR32E / SR42E). • În funcþie de condiþiile legate de hard disk, pe ecran va apãrea indicaþia [--:--:--]. 60

DISPLAY (afiºaj) Puteþi selecta numãrul de reprezentãri de mici dimensiuni care sã aparã în interfaþa VISUAL INDEX. B ZOOM LINK Modificã numãrul de reprezentãri de dimensiuni reduse afiºate (6 sau 12), folosind cursorul de zoom al camerei dvs. video*. 6IMAGES Afiºeazã reprezentãrile de dimensiuni reduse a 6 imagini. 12IMAGES Afiºeazã reprezentãrile de dimensiuni reduse a 12 imagini. * Puteþi acþiona cu butoanele de zoom de pe marginea ecranului LCD sau cu cele ale telecomenzii (cu excepþia modelelor DCR-SR32E / SR42E). Reglaje de sunet ºi ecran (Elemente de reglaj pentru personalizarea semnalului sonor -beep- ºi a ecranului) Atingeþi 1, apoi 2. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi v/V pentru a trece la altã paginã. Cum se efectueazã reglajul (HOME MENU) T pag. 52 (OPTION MENU) T pag. 65 Variantele implicite sunt marcate cu B. VOLUME (volum) Atingeþi butoanele / pentru a regla volumul (pag. 32). BEEP (semnal sonor) B ON La pornirea/oprirea înregistrãrii sau când acþionaþi afiºajul tactil este emis un semnal acustic sub forma unei melodii. OFF Nu se aude melodia ºi nici sunetul emis de obturator. LCD BRIGHT (luminozitatea ecranului LCD) Puteþi regla luminozitatea ecranului LCD. 1 Reglaþi luminozitatea atingând / . 2 Atingeþi . z Observaþie • Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel imaginile înregistrate. 61