Views
8 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Reglaje generale (Alte

Reglaje generale (Alte elemente de reglaj) 64 Atingeþi 1, apoi 2. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi v/V pentru a trece la altã paginã. Cum se efectueazã reglajul (HOME MENU) T pag. 52 (OPTION MENU) T pag. 65 Variantele implicite sunt marcate cu B. DEMO MODE (mod demonstrativ) Reglajul implicit este [ON] ºi vã permite sã urmãriþi timp de circa 10 minute un program demonstrativ dupã ce deplasaþi comutatorul POWER în poziþia (film). z Observaþie • Demonstraþia va fi suspendatã în urmãtoarele cazuri : – când apãsaþi butonul START / STOP sau PHOTO; – când atingeþi ecranul în timpul desfãºurãrii demonstraþiei (Demonstraþia va reîncepe dupã circa 10 minute) ; – când introduceþi sau scoateþi unitatea “Memory Stick Duo” ; – când puneþi comutatorul POWER în poziþia (foto) ; – când apãsaþi (HOME) / (VIEW IMAGES) . CALIBRATION (calibrare) Consultaþi pag. 115. A. SHUT OFF (oprirea automatã) B 5 min Camera video se opreºte în mod automat dacã au trecut circa 5 minute în care nu a fost folositã. NEVER (niciodatã) Camera video nu se opreºte niciodatã în mod automat. b Notã • Dacã aceastã camerã video este conectatã la o prizã de perete, pentru opþiunea [A.SHUT OFF] este aleasã automat varianta [NEVER]. REMOTE CTRL (telecomandã) – cu excepþia DCR-SR32E/SR42E Varianta stabilitã implicit este [ON] ºi ea vã permite sã utilizaþi telecomanda care v-a fost furnizatã (pag. 122). z Observaþie • Selectaþi varianta [OFF] pentru a evita preluarea de cãtre camera video a comenzilor transmise de telecomanda altui aparat video. DROP SENSOR (senzor de cãdere) Varianta stabilitã din oficiu pentru [DROP SENSOR] este [ON]. Când senzorul de cãdere detecteazã o miºcare de cãdere a camerei (apare simbolul ), înregistrarea sau redarea imaginilor pot fi întrerupte, pentru a fi protejat hard diskul intern. b Note • Alegeþi pentru senzorul de cãdere varianta [ON] (varianta implicitã) când utilizaþi camera. În caz contrar, dacã scãpaþi camera din mânã, este posibil sã se deterioreze hard diskul intern. • În situaþii de antigravitaþie, senzorul de cãdere este activ. Dacã înregistraþi imagini dintr-un carusel sau în timpul unei sãrituri cu paraºuta, puteþi alege pentru [DROP SENSOR] varianta [OFF] ( ) pentru ca senzorul de cãdere sã nu fie activat.

Activarea funcþiilor folosind Meniul OPTION Meniul pentru opþiuni (OPTION MENU) apare ca o fereastrã extensibilã când faceþi clic dreapta cu mouse-ul la calculator. Diverse funcþii sunt afiºate în contextul operaþiei. Folosirea Meniului OPTION 1 În timp ce folosiþi camera, atingeþi (OPTION) pe ecran. (OPTION) 3 Modificaþi reglajul, apoi atingeþi . Când elementul dorit nu apare pe ecran Atingeþi o altã clapetã. Dacã nu puteþi gãsi nicãieri elementul dorit, înseamnã cã funcþia respectivã nu este disponibilã în acea situaþie. b Note • Clapetele ºi elementele de meniu care apar pe ecran diferã în funcþie de starea camerei la momentul respectiv (înregistrare / redare). • Unele elemente apar fãrã clapetã. • Meniul OPTION nu poate fi utilizat în modul simplificat de funcþionare. Clapetã 2 Atingeþi elementul de meniu dorit. Dacã nu puteþi gãsi elementul dorit, atingeþi o altã clapetã pentru a trece la o altã paginã. continuã... 65