Views
8 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Pentru

Pentru DCR-SR190E/SR200E : pânã la 37 cm. Pentru DCR-SR290E/SR300E : pânã la 45 cm. Pentru a renunþa, apãsaþi [OFF] sau alegeþi pentru mãrire varianta unghi panoramic (secþiunea W). b Note • Când înregistraþi un subiect aflat la distanþã, focalizarea poate fi dificilã ºi poate dura mai mult timp. • Când focalizarea automatã este greu de realizat, focalizaþi manual ([FOCUS], p. 67). EXPOSURE (expunere) Puteþi stabili manual luminozitatea unei imagini. Ajustaþi opþiunea [EXPOSURE] când subiectul este prea luminos sau prea întunecat comparativ cu fundalul. 1 Atingeþi [MANUAL]. Apare simbolul . 2 Reglaþi expunerea atingând butoanele . 3 Atingeþi . Pentru a reveni la reglarea automatã a expunerii, apãsaþi [AUTO] T , la pasul 1. SPOT METER (exponometrul punctual) Puteþi regla ºi fixa expunerea pentru un anumit subiect, astfel încât acesta sã fie înregistrat în condiþii de iluminare adecvatã, cu toate cã existã un contrast puternic între subiect ºi fundal (spre exemplu, în cazul subiectelor aflate pe o scenã, sub lumina reflectoarelor). 1 Atingeþi punctul de pe ecran pentru care doriþi sã reglaþi ºi sã fixaþi expunerea. Apare simbolul . 2 Atingeþi [END]. Pentru a reveni la reglarea automatã a expunerii, apãsaþi [AUTO] T [END], la pasul 1. b Notã • Dacã folosiþi opþiunea [SPOT METER], pentru [EXPOSURE] este aleasã în mod automat varianta [MANUAL]. SCENE SELECTION (selecþia scenei) Puteþi înregistra imagini în diferite situaþii folosind funcþia [SCENE SELECTION]. B AUTO Selectaþi aceastã variantã pentru a fi înregistrate în mod automat imagini, fãrã a folosi funcþia [SCENE SELECTION]. TWILIGHT* ( ) (Amurg) Selectaþi aceasta pentru a înregistra vederi de noapte, fãrã a pierde atmosfera nocturnã. TWILIGHT PORT ( ) (Portret în amurg) Selectaþi aceasta pentru a înregistra subiecte pe un fundal nocturn (la modelele DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E). CANDLE ( ) (Lumânare) Selectaþi aceasta pentru a surprinde atmosfera scenelor luminate de lumânãri. 68

SUNRISE&SUNSET* ( ) (Rãsãrit ºi apus de soare) Selectaþi aceasta pentru a reproduce atmosfera unor scene cum ar fi apusul ºi rãsãritul de soare. FIREWORKS* ( ) (Focuri de artificii) Alegeþi aceasta pentru a imortaliza focurile de artificii în întreaga lor splendoare. LANDSCAPE* ( ) (Peisaj) Alegeþi aceasta pentru a filma clar elemente aflate la distanþã. Reglajul permite camerei sã evite focalizarea pe un geam sau pe ochiurile unei plase metalice interpuse între camera video ºi subiect. PORTRAIT ( ) (Portret) Alegeþi aceastã variantã pentru a scoate în evidenþã subiectul, spre exemplu o persoanã sau o floare, prin estomparea fundalului. SPOTLIGHT* ( ) (Spot de luminã) Selectaþi aceasta pentru a evita ca feþele persoanelor sã aparã excesiv de albe atunci când sunt iluminate puternic. SPORTS** ( ) (Sporturi) Alegeþi aceastã variantã pentru a reduce agitarea camerei când înregistraþi subiecte aflate în miºcare rapidã (la modelele DCR-SR32E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/SR82E). BEACH** ( ) (Plajã) Alegeþi aceastã variantã pentru a imortaliza albastrul viu al apei oceanului sau al unui lac. SNOW** ( ) (Zãpadã) Selectaþi aceasta pentru a înregistra imagini luminoase în cazul în care fundalul vizat conþine mult alb. * Camera dvs. focalizeazã numai asupra subiectelor aflate la distanþã. ** Camera dvs. nu focalizeazã asupra subiectelor aflate în apropiere. b Notã • Reglajul [WHITE BAL.] este anulat când efectuaþi reglajul [SCENE SELECTION]. WHITE BAL. (echilibrul de alb) Puteþi regla echilibrul de culoare în funcþie de luminozitatea spaþiului în care se înregistreazã. B AUTO Echilibrul de alb este reglat în mod automat. OUTDOOR ( ) (exterior) Echilibrul de alb este stabilit astfel încât sã fie adecvat pentru urmãtoarele condiþii de înregistrare : – în aer liber, – pentru vederi nocturne, reclame luminoase ºi focuri de artificii , – la rãsãritul sau la apusul soarelui, – la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã care dau luminã similarã cu cea naturalã. INDOOR ( ) (interior) Echilibrul de alb este stabilit astfel încât sã corespundã urmãtoarelor condiþii : – pentru scene înregistrate la o petrecere sau în studiouri, unde condiþiile de iluminare se modificã rapid, – în interiorul unei clãdiri, – la lumina unor surse video din cadrul unui studio sau a unor lãmpi color cu sodiu sau cu incandescenþã. ONE PUSH ( ) (o singurã apãsare) Echilibrul de alb va fi stabilit în funcþie de lumina spaþiului în care înregistraþi. 1 Apãsaþi [ONE PUSH]. 69