Views
8 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

6 Faceþi clic pe [Easy

6 Faceþi clic pe [Easy PC Back-up] în fereastra [HDD Handycam Utility] de pe ecranul calculatorului. 8 Faceþi clic pe [Import]. Imaginile care nu au fost anterior copiate pe calculator vor copiate automat pe calculatorul dumneavoastrã. 7 Selectaþi tipul de fiºier de imagine ºi directorul de destinaþie. Când operaþia de import a datelor de imagine se încheie, este lansatã automat aplicaþia [Picture Motion Browser], iar imaginile importate apar în fereastra de afiºare. b Notã • Nu supuneþi camera video la vibraþii în timpul importului imaginilor. Este posibil ca operaþia de import sã se încheie. A Imaginile care sã fie copiate Selectaþi aceasta dacã doriþi sã importaþi filmele ºi fotografiile în mod individual. Prin reglajul implicit, sunt copiate atât filmele, cât ºi fotografiile. B Directorul de destinaþie Pentru a schimba directorul de destinaþie pentru stocarea imaginilor importate, faceþi clic pe [Change]. În mod implicit, directorul de destinaþie este [My Pictures]. Importul imaginilor selectate la calculator (Media File Import) Puteþi importa pe un calculator imaginile selectate la camera video folosind facilitatea [Media File Import] a HDD Handycam Utility. 1 Porniþi calculatorul. 2 Conectaþi Staþia Handycam la o prizã de perete prin intermediul unui adaptor de reþea. 3 Aºezaþi camera în Staþia Handycam, apoi deplasaþi comutatorul POWER în poziþia pornit. 82

4 Conectaþi mufa (USB) a Staþiei Handycam la un calculator prin intermediul cablului USB furnizat. Pe ecranul LCD al camerei apare indicaþia [USB SELECT]. • Pentru detalii legate de conectarea prin intermediul cablului USB, consultaþi pag. 78. 5 Atingeþi [ COMPUTER] de pe ecranul LCD al camerei video. Pe ecranul calculatorului este afiºatã fereastra [HDD Handycam Utility]. 6 Faceþi clic pe [Media File Import] în fereastra [HDD Handycam Utility] de pe ecranul calculatorului. Este afiºatã fereastra de selectare a imaginilor în vederea importului. Filmele ºi fotografiile înregistrate cu camera video sunt prezentate sub formã de reprezentãri de dimensiuni reduse în careurile afiºate. 7 Pentru a importa filme, faceþi clic pe clapeta [Movies] (filme), iar pentru a importa fotografii, faceþi clic pe clapeta [Still images] (fotografii). A Filme B Fotografii 8 Faceþi clic pe imaginile pe care vreþi sã le copiaþi. Faceþi clic în caseta de bifare aflatã în partea din stânga sus a reprezentãrilor de dimensiuni reduse corespunzãtoare filmelor ºi fotografiilor pe care vreþi sã le importaþi. Dacã vreþi sã importaþi toate imaginile corespunzãtoare clapetei selectate, faceþi clic pe [ ] (Select All - selectaþi tot). z Observaþii • Comutând clapetele, aveþi posibilitatea de a selecta simultan atât filmele, cât ºi fotografile. • Pentru a modifica destinaþia, faceþi clic pe [Change], apoi selectaþi directorul dorit. Destinaþia implicitã este [My Pictures]. Destinaþia de stocare a fiºierelor importate poate fi modificatã selectând un director dintre cele înregistrate ca [View folder] în fereastra care este afiºatã când faceþi clic pe [Change]. 9 Faceþi clic pe [Import]. Începe importul imaginilor selectate. continuã... 83