Views
6 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Importul fotografiilor

Importul fotografiilor folosind slotul pentru Memory Stick al calculatorului Puteþi importa fotografiile înregistrate pe un card “Memory Stick Duo” introducând cardul în slotul pentru Memory Stick Duo al calculatorului. z Observaþii • Puteþi importa fotografiile înregistrate pe un card “Memory Stick Duo” conectând camera video cu un calculator (pag. 84). 1 Porniþi calculatorul. 2 Introduceþi un card “Memory Stick Duo” înregistrat în soltul care îi este destinat, la calculatorului. 3 Faceþi dublu-clic pe [ ] (Picture Motion Browser) de pe desktop. Este lansatã aplicaþia [Picture Motion Browser]. 4 Faceþi clic pe [ ]. O altã variantã este sã selectaþi [Import Media Files] din meniul [File]. 5 Faceþi clic pe [Digital Still Camera / Memory Stick (Format DCF)] T [OK]. Este afiºatã fereastra pentru selectarea drive-ului / directorului pentru fotografiile de importat / de afiºat. 6 Selectaþi suportul media unde se aflã fotografiile pe care vreþi sã le importaþi. 7 Selectaþi directorul de destinaþie pentru stocarea fotografiilor importate. z Observaþie • Destinaþia implicitã este [My Pictures]. Puteþi modifica destinaþia de stocare a fiºierelor importate selectând un director dintre cele înregistrate ca [View folder] în fereastra care este afiºatã când faceþi clic pe [Change]. 8 Faceþi clic pe [Import]. Începe importul fotografiilor selectate. Pentru a importa fotografii de pe “Memory Stick Duo” pe un calculator printr-un cablu USB Puteþi importa fotografiile înregistrate pe un card “Memory Stick Duo” la calculator, conectând camera video cu calculatorul. 1 Porniþi calculatorul. 2 Conectaþi Staþia Handycam la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea. 3 Aºezaþi camera în staþia Handycam, apoi puneþi comutatorul POWER în poziþia pornit. 4 Conectaþi mufa (USB) a Staþiei Handycam la un calculator prin intermdiul cablului USB. Este afiºatã interfaþa [USB SELECT] pe ecranul LCD al camerei video. • Pentru detalii legate de conectarea prin cablul USB, vedeþi pagina 78. 5 Atingeþi [ COMPUTER] pe ecranul LCD al camerei video. Pe ecranul calculatorului este afiºatã fereastra de import a imaginilor. 6 Selectaþi drive-ul pentru imaginile înregistrate. 7 Selectaþi directorul de destinaþie unde sã fie importate fotografiile. 8 Faceþi clic pe [Import]. Începe importul fotografiilor selectate în directorul de destinaþie selectat. Relativ la directoarele de destinaþie În mod implicit, imaginile sunt importate în directoare care au ca denumire data la care are loc operaþia de import, create în directorul [My Pictures]. 84

ªtergerea imaginilor înregistrate cu camera video prin intermediul calculatorului – La modelele DCR-SR42E/SR62E/SR82E/SR200E/SR300E Puteþi ºterge imaginile de la camera video apelând la aplicaþia Picture Motion Browser. b Note • Aceastã funcþie nu este disponibilã la modelele DCR-SR32E/SR52E/SR72E/ SR190E/SR290E. • Nu puteþi recupera imaginile dupã ce au fost ºterse. • Nu puteþi ºterge imaginile de pe “Memory Stick Duo” cu ajutorul acestei funcþii. 1 Porniþi calculatorul. 2 Conectaþi Staþia Handycam la o prizã de perete prin intermediul unui adaptor de reþea. 3 Aºezaþi camera în Staþia Handycam, apoi deplasaþi comutatorul POWER în poziþia pornit. 4 Conectaþi mufa (USB) a Staþiei Handycam la un calculator prin intermediul cablului USB furnizat. Pe ecranul LCD al camerei apare indicaþia [USB SELECT]. • Pentru detalii legate de conectarea prin intermediul cablului USB, consultaþi pag. 78. 5 Atingeþi [ COMPUTER] de pe ecranul LCD al camerei video. Pe ecranul calculatorului este afiºatã fereastra [HDD Handycam Utility]. 6 Faceþi clic pe [Delete Media Files from Handycam] în fereastra [HDD Handycam Utility] de pe ecranul calculatorului. Este afiºatã fereastra de selectare a imaginilor. Filmele ºi fotografiile înregistrate cu camera video sunt prezentate sub formã de reprezentãri de dimensiuni reduse în careurile afiºate. A Filme B Fotografii 7 Pentru a ºterge filme, faceþi clic pe clapeta [Movies] (filme), iar pentru a ºterge fotografii, faceþi clic pe [Still images] (fotografii). 8 Selectaþi imaginile pe care vreþi sã le ºtergeþi. Faceþi clic în caseta de bifare aflatã în partea din stânga sus a reprezentãrilor de dimensiuni reduse corespunzãtoare filmelor ºi fotografiilor pe care vreþi sã le ºtergeþi. 9 Faceþi clic pe [Delete]. Este afiºatã interfaþa de confirmare a ºtergerii. 10 Faceþi clic pe [Yes] (da). z Observaþie • Pentru detalii legate de deconectarea cablului USB, consultaþi pag. 79. 85