Views
8 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Soluþionarea

Soluþionarea defecþiunilor Soluþionarea defecþiunilor Dacã apar probleme la folosirea camerei de luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru a soluþiona defecþiunile. Dacã problema persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi contactaþi dealer-ul dvs. Sony. 94 • Operaþii generale / Funcþionare simplificatã/ Telecomandã .................................... 94 • Acumulator / Surse de alimentare ...... 95 • Ecran LCD ......................................... 96 • “Memory Stick Duo” ......................... 96 • Înregistrare ........................................ 97 • Redarea imaginilor cu camera video .. 99 • Montajul imaginilor cu camera video 100 • Copiere / Conectarea altor echipamente.....................................100 • Conectarea la un calculator ..............100 • Funcþii care nu pot fi folosite simultan ...........................................102 Citiþi urmãtoarele înainte de a trimite aparatul la reparat. • Se poate ca aparatul sã aibã nevoie de o iniþializare sau de schimbarea hard diskului curent, în funcþie de problema apãrutã. În acest caz, datele de pe hard disk vor fi ºterse. Faceþi copii de siguranþã ale datelor de pe hard disk (pag. 37) pe un alt suport de memorie înainte de a trimite camera la reparat. Nu se vor acorda nici un fel de compensaþii pentru datele pierdute. • Pentru repararea camerei, putem verifica o cantitate minimã de date stocate pe hard disk cu scopul ameliorãrii situaþiei. Dealer-ul Sony nu va face însã nici copii ºi nici nu va stoca datele dumneavoastrã. Operaþii generale / Funcþionare simplificatã / Telecomandã Alimentarea nu porneºte. • Ataºaþi un acumulator încãrcat la camera video (pag. 13). • Conectaþi ºtecherul adaptorului de reþea la o prizã de perete (pag. 13). • Aºezaþi camera video, în staþia Handycam în poziþie stabilã (pag. 13). Camera video nu funcþioneazã chiar dacã alimentarea este pornitã. • Dureazã câteva secunde pânã ce camera este pregãtitã pentru a înregistra dupã ce alimentarea este pornitã. Aceasta nu este o disfuncþionalitate. • Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza de perete sau demontaþi acumulatorul ºi recuplaþi-l dupã circa 1minut. În cazul în care funcþiile continuã sã nu fie active, apãsaþi butonul RESET (pag. 119) cu un obiect cu vârf ascuþit. (Dacã apãsaþi butonul RESET, toate reglajele, inclusiv potrivirea ceasului, sunt iniþializate.) • Aparatul s-a încãlzit foarte tare. Opriþi aparatul ºi þineþi-l o vreme într-un loc rãcoros. • Temperatura aparatului este foarte scãzutã. Opriþi camera ºi transportaþi-o într-un spaþiu încãlzit. Lãsaþi camera video acolo o perioadã de timp, apoi încercaþi din nou sã o folosiþi. Butoanele nu funcþioneazã. • În timpul funcþionãrii simplificate, nu sunt disponibile urmãtoarele butoane : – butonul BACK LIGHT (pag. 28), – mãrirea la redare (pag. 33), – pornirea ºi oprirea iluminãrii ecranului LCD (apãsând ºi menþinând apãsat butonul DISP / BATT INFO timp de câteva secunde) (pag. 19).

Butonul (OPTION) nu este afiºat. • Meniul OPTION nu poate fi utilizat în timpul funcþionãrii simplificate (în modul Easy Handycam). Reglajele elementelor din meniu s-au modificat automat • În timpul funcþionãrii simplificate (în modul Easy Handycam), aproape toate elementele de meniu revin la valorile lor implicite. • În modul simplificat de funcþionare, sunt stabilite urmãtoarele elemente de meniu : – modul de înregistrare[REC MODE] :[SP], – [ QUALITY] : [FINE], – [DATA CODE] : [DATE / TIME]. • Urmãtoarele reglaje revin automat la valorile implicite când comutatorul POWER este lãsat în poziþia OFF (CHG) pentru mai mult de 12 ore : – [FOCUS] – [SPOT FOCUS] – [EXPOSURE] – [SPOT METER] – [SCENE SELECTION] – [WHITE BAL.] – [MICREF BAL.] – [DROP SENSOR] Chiar dacã apãsaþi butonul EASY, reglajele meniului nu comutã automat la valorile lor implicite. • În modul simplificat de funcþionare, urmãtoarele reglaje rãmân la valorile avute înainte de trecerea în modul Easy Handycam : – [FILE NO.] – [VOLUME] – [TV TYPE] – [ DISPLAY] – [BEEP] – [CLOCK SET] – [AREA SET] – [SUMMERTIME] – [WIDE SELECT]* 1 – [IMAGE SIZE]* 2 – [DEMO MODE] – [TIMING]* 2 – [STILL MEDIA] – [ LANGUAGE SET] – [RECORD SOUND]* 2 – [FLASH MODE]* 3 * 1 DCR-SR32E / SR42E * 2 DCR-SR190E / SR200E /SR290E / SR300E * 3 DCR-SR52E / SR62E /SR72E / SR82E Camera de luat vederi se încãlzeºte. • Camera se încãlzeºte dacã alimentarea este pornitã mai mult timp. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Telecomanda furnizatã nu funcþioneazã (cu excepþia modelelor DCR- SR32E/SR42E). • Alegeþi pentru [REMOTE CTRL] varianta [ON] (pag. 64). • Introduceþi un acumulator în compartimentul care îi este destinat, respectând polaritatea pozitiv/negativ indicatã prin marcajele + /– (pag. 122). • Îndepãrtaþi obstacolele dintre telecomandã ºi senzorul camerei video care îi este destinat. • Feriþi telecomanda de surse puternice de luminã cum ar fi lumina solarã directã sau cea provenitã de la corpuri de iluminat, în caz contrar fiind posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze corespunzãtor. Un alt aparat DVD nu funcþioneazã corespunzãtor atunci când folosiþi telecomanda furnizatã (cu excepþia modelelor DCR-SR32E/SR42E) • Alegeþi un alt mod de comandã decât DVD 2 pentru dispozitivul DVD sau acoperiþi senzorul pentru telecomandã al respectivului aparat cu hârtie neagrã. Acumulator / Surse de alimentare Alimentarea se întrerupe brusc. • Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care nu aþi acþionat camera, aceasta se opreºte automat (A.SHUT OFF). Modificaþi reglajul pentru [A.SHUT OFF] (pag. 64), ori reporniþi alimentarea, sau folosiþi adaptorul de reþea. • Încãrcaþi acumulatorul (pag. 13). 95