Views
8 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Bulgare

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Bulgare

За да

За да регулирате звука на клипове Когато възпроизвеждате клип, докоснете (OPTION) бутон [VOLUME], след това регулирайте звука посредством . • Когато възпроизвеждането на даден клип достигне края си, видеокамерата автоматично се връща в режим VISUAL INDEX. • Докоснете по време на пауза, за да възпроизведете клипа бавно. • Едно докосване на прави превъртането напред/назад около пет пъти побързо. Двукратно докосване го прави около десет пъти по-бързо, три докосвания правят превъртането 30 пъти по-бързо, а четири докосвания приблизително 60 пъти. • Маркировка се появява, с всяко изображение, което е било най-скоро възпроизвеждано/записано (за неподвижно изображение се появява означение ). Когато докоснете клип маркиран с , можете да го възпроизведете от точката, в която последно сте спрели.

Части и функции използвани с тази видеокамера Запис / Възпройзвеждане Стойка Запис Лостче zoom За да използвате увеличение (zoom), поместете лостчето за zoom малко за по-бавен zoom. За по-бърз zoom, поместете повече. Ключ NIGHTSHOT PLUS За да записвате на тъмни места, поставете ключ NIGHTSHOT PLUS в позиция ON. се появява. Вграден стерео микрофон Записва звук. Звукът, уловен от вградения микрофон се конвертира в 5.1 канален съраунд звук и той се записва.*2