Views
4 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

Tulojen luettelo Tulon

Tulojen luettelo Tulon nimi Selitys [TV] Toistaa television äänen. (sivu 17) [Bluetooth Audio] Toistaa BLUETOOTH-toiminnolla yhdistetyn laitteen äänen. (sivu 23) [USB] Toistaa liitettyyn USB-laitteeseen tallennetut musiikkitai valokuvatiedostot. (sivu 17) [Screen mirroring] Näyttää mobiililaitteen näytön TV-näytössä. (sivu 33) [Home Network] Toistaa verkon kautta yhdistetyssä laitteessa olevat musiikkitai valokuvatiedostot. (sivu 29) [Music Services] Käyttää Internetin musiikkipalveluita. (sivu 30) [Setup] Katso ”Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 40). Vihje Voit valita tulon myös painamalla toistuvasti INPUT +/–. Tietoja vaiheiden kuvauksesta Näissä käyttöohjeissa toiminnot on kuvattu vaiheina, jotka suoritetaan TV-näytön päävalikossa kauko-ohjaimella, kun järjestelmä ja televisio on yhdistetty HDMIkaapelilla (lisävaruste). TV-näytössä ///- ja -painikkeilla valittavien kohteiden valitsemisen vaiheet on yksinkertaistettu seuraavalla tavalla. Esimerkki: Valitse päävalikosta [Setup]. Toiminto, jolla kohde valitaan painamalla /// ja , on kuvattu sanalla ”valitse”. Esimerkki: Valitse päävalikosta [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. Kun toistetaan toiminto, jolla kohde valitaan painamalla /// ja , valitut kohteet on yhdistetty merkillä ”–”. Vihjeitä • Voit käyttää laitteen painikkeita, jos niillä on sama tai vastaava nimi kuin kauko-ohjaimen painikkeilla. • Hakasulkeissa [ ] olevat merkit ilmestyvät TV-näyttöön. Lainausmerkeissä ” ” olevat merkit ilmestyvät etupaneelin näyttöön. 12 FI

Liitännät ja valmistelut Television liittäminen Kun television HDMI IN ­liitännässä on ARCmerkintä Yhdistä laitteen HDMI OUT -liitäntä ja television ARC-yhteensopiva HDMI IN ­liitäntä HDMI-kaapelilla (lisävaruste). Jos television HDMI IN -liitäntä ei ole ARC-yhteensopiva, television ääntä ei toisteta järjestelmästä. Yhdistä tällöin television optinen lähtöliitäntä ja laitteen TV IN (OPTICAL) ­liitäntä optisella digitaalikaapelilla (sisältyy toimitukseen). Liitännät ja valmistelut HDMI-kaapeli (lisävaruste) Kun television HDMI IN ­liitännässä ei ole ARCmerkintää HDMIkaapeli (lisävaruste) Optinen digitaalikaapeli (sisältyy toimitukseen) Televisio Televisio 13 FI