Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

Huomautus Älä irrota

Huomautus Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana. Katkaise järjestelmästä virta ennen USBlaitteen irrottamista, sillä muutoin USBlaite tai sen sisältämät tiedot voivat vaurioitua. Vihje Voit suorittaa erilaisia toimintoja asetusvalikossa (sivu 47). USB-laitteessa olevien valokuvien katseleminen Laitteella voi toistaa liitettyyn USBlaitteeseen tallennettuja valokuvatiedostoja. Lisätietoja toistettavista tiedostotyypeistä on kohdassa ”Toistettavat tiedostotyypit” (sivu 56). Valitse [Photo] – kansio, johon valokuvat on tallennettu – valokuva vaiheessa 4. Valittu valokuva ilmestyy TV-näyttöön. Vihje Voit suorittaa erilaisia toimintoja asetusvalikossa (sivu 47). 18 FI

Äänitehosteen valitseminen Äänilähteitä vastaavan äänitehosteen määrittäminen (SOUND FIELD) Voit vaivattomasti nauttia esiohjelmoiduista äänitehosteista, jotka on räätälöity erilaisille äänilähteille. SOUND FIELD CLEAR AUDIO+ Äänikenttä [Music] [Sports] [Game Studio] [Standard] Selitys Äänitehosteet optimoidaan musiikin kuuntelua varten. Selostus on selkeää, kannustushuudot kuuluvat tilaäänenä ja äänet ovat todenmukaisia. Äänitehosteet optimoidaan pelien pelaamista varten. Äänitehosteet optimoidaan yksittäistä äänilähdettä varten. Vihjeitä • Voit valita [ClearAudio+] painamalla kauko-ohjaimen CLEAR AUDIO+ ­painiketta. • Voit valita äänikentän asetusvalikosta (sivu 47). Äänitehosteen valitseminen 1 Paina SOUND FIELD. Äänikenttävalikko ilmestyy TVnäyttöön. 2 Valitse haluttu äänikenttä painelemalla painiketta. Äänikenttä [ClearAudio+] [Movie] Selitys Laite valitsee automaattisesti äänilähteelle sopivan ääniasetuksen. Äänitehosteet optimoidaan elokuvia varten. Tässä tilassa luodaan tiiviin ja täyteläisen äänen vaikutelma. 19 FI