Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

Selkeästä äänestä

Selkeästä äänestä nauttiminen matalalla äänenvoimakkuudella yöllä (NIGHT) Ääni toistetaan pienellä voimakkuudella, äänenlaadusta ja keskustelujen selkeydestä kuitenkaan tinkimättä. Keskustelujen selkeyttäminen (VOICE) VOICE 1 Paina NIGHT. Yötila ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse yötila painelemalla painiketta. Tila [On] [Off] NIGHT Selitys Ottaa yötilatoiminnon käyttöön. Poistaa yötilatoiminnon käytöstä. 1 Paina VOICE. Puhetila ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse puhetila painelemalla painiketta. Tila [Up Off] [Up 1] [Up 2] Selitys Normaali Keskustelu kuuluu hyvin keskustelun selkeytyksen ansiosta. Keskustelua selkeytetään, jotta myös vanhukset kuulevat keskustelun hyvin. Vihje Voit valita asetusvalikosta [Voice] (sivu 47). Vihje Voit valita asetusvalikosta [Night] (sivu 47). 20 FI

Bassokaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen Bassokaiutin on tarkoitettu bassoäänten tai matalataajuisten äänten toistamiseen. SW +/– Kuvan ja äänen välisen viiveen säätäminen Kun ääni ei vastaa TV-näytössä olevaa kuvaa, voit säätää kuvan ja äänen välistä viivettä. Asetustapa vaihtelee tulon mukaan. ///, OPTIONS Äänitehosteen valitseminen Voit säätää bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla SW (bassokaiuttimen äänenvoimakkuus) +/–. Huomautus Jos tulolähde ei sisällä paljon bassoääntä, kuten televisio-ohjelmat, bassokaiuttimen bassoääntä voi olla vaikea kuulla. Television katselun aikana 1 Paina OPTIONS. ”SYNC” ilmestyy etupaneelin näyttöön. 2 Paina tai Säädettävä aika ilmestyy etupaneelin näyttöön. 3 Säädä viivettä painamalla / ja paina sitten . Voit säätää viiveeksi 0 – 300 ms 25 ms:n välein. 4 Paina OPTIONS. Etupaneelin näytön asetusvalikko suljetaan. 21 FI