Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

Toisessa laitteessa

Toisessa laitteessa olevan sisällön katselun aikana 1 Paina OPTIONS. Asetusvalikko ilmestyy TVnäyttöön. 2 Valitse [A/V SYNC]. 3 Säädä viivettä painamalla / ja paina sitten . Voit säätää viiveeksi 0 – 300 ms 25 ms:n välein. 22 FI

Musiikin/äänen kuunteleminen BLUETOOTH-toiminnolla Mobiililaitteessa olevan musiikin kuunteleminen Musiikin kuunteleminen muodostamalla pariliitos mobiililaitteeseen 1 Paina PAIRING. Järjestelmä siirtyy pariliitostilaan, etupaneelin näyttöön ilmestyy ”BT”, ja BLUETOOTH-ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti. Voit kuunnella mobiililaitteeseen, kuten älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen, tallennettua musiikkia langattoman yhteyden kautta yhdistämällä järjestelmän ja mobiililaitteen BLUETOOTH-toiminnolla. Kun muodostat yhteyden mobiililaitteeseen BLUETOOTHtoiminnolla, voit käyttää laitetta toimitukseen sisältyvällä kaukoohjaimella helposti television virtaa kytkemättä. INPUT +/– PAIRING SW +/– HOME +/– Toiston käyttöpainikkeet RX/TX 2 Ota BLUETOOTH-toiminto käyttöön, hae mobiililaitteesta ”HT-XT2” ja valitse se. Jos salausavainta pyydetään, kirjoita 0000. 3 Varmista, että laitteen BLUETOOTHilmaisin alkaa palaa sinisenä. Järjestelmän ja mobiililaitteen välille on muodostettu yhteys. 4 Aloita äänentoisto liitetyssä mobiililaitteessa olevalla musiikkisovelluksella. Ääni toistetaan laitteen kautta. 5 Säädä äänenvoimakkuutta. • Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kauko-ohjaimen +/– -painiketta. • Säädä bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla kauko-ohjaimen SW +/– ­painiketta (sivu 21). • Voit toistaa sisällön tai keskeyttää sen toiston kauko-ohjaimen toiston käyttöpainikkeilla. Musiikin/äänen kuunteleminen BLUETOOTH-toiminnolla 23 FI