Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

BLUETOOTH-toiminnon

BLUETOOTH-toiminnon yhteystilan tarkistaminen Tila Laite on pariliitoksen valmiustilassa Yhteyden muodostamista yritetään Yhteys on muodostettu Ei yhteyttä BLUETOOTH-ilmaisin Vilkkuu nopeasti sinisenä Vilkkuu sinisenä Palaa sinisenä Ei pala Vihjeitä • Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, näyttöön tulee ladattavaa sovellusta koskeva suositus sen mukaan, minkä laitteen olet liittänyt. Toimimalla ohjeiden mukaan voit ladata SongPal-sovelluksen, jonka avulla voit käyttää järjestelmää. Lisätietoja SongPal-sovelluksesta on kohdassa ”Mobiililaitteessa olevan musiikin kuunteleminen SongPalilla” (sivu 31). • Muodosta toisen mobiililaitteen ja sen jälkeisten mobiililaitteiden pariliitos. • Voit peruuttaa pariliitoksen painamalla HOME. Pariksi liitetyssä mobiililaitteessa olevan musiikin kuunteleminen 1 Ota mobiililaitteen BLUETOOTHtoiminto käyttöön. 2 Painele INPUT +/– -painiketta, kunnes etupaneelin näyttöön ilmestyy ”BT”. Tuloksi vaihtuu automaattisesti [Bluetooth Audio], ja tämän jälkeen järjestelmä muodostaa automaattisesti uudelleen yhteyden mobiililaitteeseen, johon se oli viimeksi yhdistetty. 3 Varmista, että BLUETOOTHilmaisin alkaa palaa sinisenä. Järjestelmän ja mobiililaitteen välille on muodostettu yhteys. 4 Aloita äänentoisto liitetyssä mobiililaitteessa olevalla musiikkisovelluksella. Ääni toistetaan laitteen kautta. 5 Säädä äänenvoimakkuutta. • Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kauko-ohjaimen +/– -painiketta. • Säädä bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla kauko-ohjaimen SW +/– ­painiketta (sivu 21). • Voit toistaa sisällön tai keskeyttää sen toiston kauko-ohjaimen toiston käyttöpainikkeilla. Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen Suorita jokin seuraavista toiminnoista. • Poista mobiililaitteen BLUETOOTHtoiminto käytöstä. • Paina kauko-ohjaimen PAIRINGpainiketta. • Sammuta järjestelmä tai mobiililaite. Huomautus Jos etupaneelin näyttöön ei ilmesty ”BT”, kun painat INPUT +/– -painiketta kohdan ”Pariksi liitetyssä mobiililaitteessa olevan musiikin kuunteleminen” vaiheessa 2, paina kauko-ohjaimen RX/TX-painiketta kerran. Vihje Jos yhteyttä ei muodosteta, valitse mobiililaitteesta ”HT-XT2”. 24 FI

Yhteyden muodostaminen mobiililaitteeseen yhden kosketuksen toiminnolla (NFC) Kun pidät NFC-toimintoa tukevaa mobiililaitetta, kuten älypuhelinta tai tablet-laitetta, laitteen N-merkin lähellä, järjestelmä käynnistetään automaattisesti, ja tämän jälkeen pariliitos ja BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti. Yhteensopivat laitteet Älypuhelimet, tablet-laitteet ja musiikkisoittimet, joissa on sisäänrakennettu NFC-toiminto (käyttöjärjestelmä: Android 2.3.3 tai uudempi, paitsi Android 3.x) 1 Ota mobiililaitteen NFC-toiminto käyttöön. 2 Kosketa laitteen N-merkkiä mobiililaitteella. Jatka koskettamista, kunnes mobiililaite alkaa väristä ja mobiililaitteen näyttöön ilmestyy viesti. Muodosta laitteen ja mobiililaitteen välille pariliitos noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita. 3 Varmista, että BLUETOOTHilmaisin alkaa palaa sinisenä. Järjestelmän ja mobiililaitteen välille on muodostettu yhteys. 4 Aloita äänentoisto liitetyssä mobiililaitteessa olevalla musiikkisovelluksella. Ääni toistetaan järjestelmän kautta. 5 Säädä äänenvoimakkuutta. • Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kauko-ohjaimen +/– -painiketta. • Säädä bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla kauko-ohjaimen SW +/– ­painiketta (sivu 21). • Voit toistaa sisällön tai keskeyttää sen toiston kauko-ohjaimen toiston käyttöpainikkeilla. Toiston pysäyttäminen yhden kosketuksen toiminnolla Kosketa laitteen N-merkkiä mobiililaitteella uudelleen. Huomautuksia • Laitteesta riippuen sinun on mahdollisesti suoritettava mobiililaitteessa seuraavat toimenpiteet etukäteen. – Ota NFC-toiminto käyttöön. – Lataa NFC Easy Connect -sovellus Google Play -sivustosta ja käynnistä sovellus. (Sovellus ei ehkä ole saatavilla tietyissä maissa tai tietyillä alueilla.) Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa. • Tämä toiminto ei toimi BLUETOOTHtoimintoa tukevien kuulokkeiden tai kaiuttimien kanssa. Jos haluat kuunnella ääntä BLUETOOTH-toimintoa tukevilla kuulokkeilla tai kaiuttimilla, katso ”Yhdistetyn television tai laitteen äänen kuunteleminen kuulokkeilla tai kaiuttimilla” (sivu 26). Musiikin/äänen kuunteleminen BLUETOOTH-toiminnolla BLUETOOTH-ilmaisin 25 FI