Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

[Easy Setup] Suorittaa

[Easy Setup] Suorittaa [Easy Setup] -toiminnon, joka helpottaa järjestelmän ensimmäisten perusasetusten ja verkon perusasetusten tekemistä. Noudata näytössä näkyviä ohjeita. [Resetting] [Reset to Factory Default Settings] Voit palauttaa järjestelmäasetukset tehtaan oletusasetuksiin valitsemalla asetusryhmän. Kaikki ryhmän asetukset palautetaan. [Initialize Personal Information] Voit poistaa järjestelmään tallennetut henkilökohtaiset tietosi. Huomautus Jos hävität, siirrät tai myyt tämän järjestelmän, poista turvallisuussyistä kaikki henkilökohtaiset tiedot. Huolehdi tarvittavista turvatoimista, kirjaudu esimerkiksi ulos verkkopalvelun käytön jälkeen. 46 FI

Asetusvalikon luettelo Painamalla OPTIONS-painiketta voit käyttää erilaisia asetuksia ja toistotoimintoja. Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan. Toiminto [A/V SYNC] Selitys Säätää kuvan ja äänen välistä viivettä. Äänilähtöä voidaan viivästyttää (sivu 21). [Sound Field] Muuttaa äänikentän asetusta (sivu 19). [Night] Valitsee yötilan (sivu 20). [Voice] Valitsee puhetilan (sivu 20). [Input Skip Setting] [Repeat Setting] [Play/Stop] [Play from start] [Shuffle Setting] [Add Slideshow BGM] [Slideshow] [Slideshow Speed] [Slideshow Effect] [Slideshow BGM] [Change Display] [Rotate Left] [Rotate Right] [View Image] Ohittaa käyttämättömät tulot, kun toiminto valitaan painamalla INPUT +/– -painiketta (sivu 45). Ottaa toistuvan toiston käyttöön. Aloittaa tai pysäyttää toiston. Toistaa kohteen alusta. Ottaa satunnaistoiston käyttöön. Rekisteröi musiikkitiedostot USB-muistitikulle diaesityksen taustamusiikkina (BGM). Käynnistää diaesityksen. Muuttaa diaesityksen nopeutta. Määrittää diaesitystä toistettaessa käytettävän tehosteen. • [Off]: Poistaa toiminnon käytöstä. • [My Music from USB]: Määrittää [Add Slideshow BGM] -kohdassa rekisteröidyt musiikkitiedostot. Vaihtaa [Grid View]- ja [List View] -tilan välillä. Kiertää valokuvaa 90 astetta vastapäivään. Kiertää valokuvaa 90 astetta myötäpäivään. Näyttää valitun kuvan. Eri toimintojen/asetusten käyttäminen 47 FI