Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

Tilaäänitehoste ei

Tilaäänitehoste ei toimi. Tulosignaalin ja äänikentän asetuksen mukaan tilaäänen käsittely ei välttämättä toimi halutulla tavalla. Ohjelman tai levyn tilaäänitehoste saattaa olla hyvin hienovarainen. Jos haluat toistaa monikanavaista ääntä, tarkista järjestelmään liitetyn laitteen digitaaliäänilähdön asetus. Lisätietoja on liitettyjen laitteiden mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. USB-laiteyhteys USB-laitetta ei tunnisteta. Kokeile seuraavaa: Katkaise järjestelmästä virta. Irrota USB-laite ja liitä se takaisin. Kytke järjestelmään virta. Varmista, että USB-laite on liitetty (USB) -porttiin kunnolla (sivu 17). Tarkista, näkyykö USB-laitteessa tai kaapelissa vaurioita. Varmista, että USB-laitteeseen on kytketty virta. Jos USB-laite on liitetty USBkeskittimen kautta, irrota USB-laite ja liitä se suoraan järjestelmään. Mobiililaiteyhteys BLUETOOTH-yhteyttä ei voi muodostaa. Varmista, että laitteen BLUETOOTHilmaisin syttyy (sivu 24). Varmista, että liitettävässä BLUETOOTH-laitteessa on virta ja BLUETOOTH-toiminto on käytössä. Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan. Muodosta pariliitos järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välille uudelleen. Sinun on ensin mahdollisesti katkaistava pariliitos BLUETOOTH-laitteesta tähän järjestelmään. Pariliitostiedot voidaan poistaa. Muodosta pariliitos uudelleen (sivu 23). Pariliitosta ei voi muodostaa. Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan. Varmista, ettei järjestelmä vastaanota häiriötä langattomista lähiverkkolaitteista, toisista 2,4 GHz:n langattomista laitteista tai mikroaaltouunista. Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä tuottava laite, siirrä laite kauemmas tästä järjestelmästä. NFC-toimintoa ei voi käyttää. NFC-toiminto ei toimi BLUETOOTHtoimintoa tukevien kuulokkeiden tai kaiuttimien kanssa. Jos haluat kuunnella ääntä BLUETOOTHtoimintoa tukevilla kuulokkeilla tai kaiuttimilla, katso ”Yhdistetyn television tai laitteen äänen kuunteleminen kuulokkeilla tai kaiuttimilla” (sivu 26). Liitetyn BLUETOOTH-laitteen ääntä ei toisteta. Varmista, että laitteen BLUETOOTHilmaisin syttyy (sivu 24). Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan. Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä tuottava laite, kuten langaton lähiverkkolaite, muu BLUETOOTHlaite tai mikroaaltouuni, siirrä laite kauemmas tästä järjestelmästä. Poista kaikki esteet järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välistä tai siirrä järjestelmä pois esteen läheltä. Sijoita liitetty BLUETOOTH-laite toiseen paikkaan. Vaihda lähistöllä olevan Wi-Fireitittimen tai tietokoneen langattoman lähiverkon taajuudeksi 5GHz:n alue. Lisää liitetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta. 50 FI

Kuuloke- tai kaiutinyhteys BLUETOOTH-yhteyttä ei voi muodostaa. Varmista, että laitteen BLUETOOTHilmaisin syttyy (sivu 7). Varmista, että liitettävässä BLUETOOTH-laitteessa on virta ja BLUETOOTH-toiminto on käytössä. Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan. Muodosta pariliitos järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välille uudelleen. Sinun on ensin mahdollisesti katkaistava pariliitos BLUETOOTH-laitteesta tähän järjestelmään. Pariliitostiedot voidaan poistaa. Muodosta pariliitos uudelleen (sivu 23). Pariliitosta ei voi muodostaa. Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan. Varmista, ettei järjestelmä vastaanota häiriötä langattomista lähiverkkolaitteista, toisista 2,4 GHz:n langattomista laitteista tai mikroaaltouunista. Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä tuottava laite, siirrä laite kauemmas tästä järjestelmästä. NFC-toimintoa ei voi käyttää. NFC-toiminto ei toimi BLUETOOTHtoimintoa tukevien kuulokkeiden tai kaiuttimien kanssa. Jos haluat kuunnella ääntä BLUETOOTHtoimintoa tukevilla kuulokkeilla tai kaiuttimilla, katso ”Yhdistetyn television tai laitteen äänen kuunteleminen kuulokkeilla tai kaiuttimilla” (sivu 26). Liitetyn BLUETOOTH-laitteen ääntä ei toisteta. Varmista, että laitteen BLUETOOTHilmaisin syttyy (sivu 24). Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan. Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä tuottava laite, kuten langaton lähiverkkolaite, muu BLUETOOTHlaite tai mikroaaltouuni, siirrä laite kauemmas tästä järjestelmästä. Poista kaikki esteet järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välistä tai siirrä järjestelmä pois esteen läheltä. Sijoita liitetty BLUETOOTH-laite toiseen paikkaan. Vaihda lähistöllä olevan Wi-Fireitittimen tai tietokoneen langattoman lähiverkon taajuudeksi 5GHz:n alue. Lisää liitetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta. Määritä [Wireless Playback Quality] ­asetukseksi [Connection] (sivu 43). Kiinteä lähiverkkoyhteys Järjestelmä ei pysty muodostamaan yhteyttä verkkoon. Tarkista verkkoyhteys (sivu 14) ja verkkoasetukset (sivu 45). Langaton lähiverkkoyhteys Tietokoneesta ei voi muodostaa Internet-yhteyttä [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] -toiminnon suorittamisen jälkeen. Reitittimen langattoman yhteyden asetukset voivat muuttua automaattisesti, jos käytät Wi-Fi Protected Setup -toimintoa ennen reitittimen asetusten muuttamista. Muuta tässä tapauksessa vastaavasti tietokoneen langattoman yhteyden asetuksia. Vianmääritys 51 FI