Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Roumain

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Roumain

Butoane de control al

Butoane de control al redării / (derulare înapoi/ derulare înainte) Caută înapoi sau înainte. / (anterior/următor) Selectează capitolul, piesa sau fişierul anterio(a)r(ă)/ următo(a)r(e). (redare) Porneşte sau reporneşte redarea (reluare redare). (pauză) Întrerupe sau reporneşte redarea. (oprire) Opreşte redarea. RX/TX (receptor/transmiţător) (pagina 27) AUDIO (pagina 33) 10 RO

Cu privire la meniul de pornire Puteţi afişa meniul de pornire pe ecranul televizorului prin conectarea sistemului la televizor cu cablul HDMI (nefurnizat). Din meniul de pornire, puteţi seta diferite setări dacă selectaţi [Setup] sau dacă selectaţi intrarea sau serviciul pe care doriţi să îl urmăriţi din lista de intrare. [Setup] Listă de intrare Utilizarea meniului de pornire ///, (introducere) HOME BACK 1 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului. 2 Apăsaţi /// pentru a selecta [Setup] sau un element din lista de intrare şi apăsaţi . Pe ecranul televizorului apare intrarea selectată sau afişajul de setare. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsaţi BACK. 11 RO