Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Roumain

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Roumain

Conectarea prin

Conectarea prin selectarea numelui reţelei (SSID) Dacă routerul LAN wireless (punctul de acces) nu este compatibil cu Wi-Fi Protected Setup (WPS), verificaţi în prealabil următoarele informaţii. – Numele reţelei (SSID)* _____________________________________ – Cheie de securitate (parola)** _____________________________________ * SSID (Service Set Identifier) este un nume ce identifică un anumit punct de acces. **Aceste informaţii ar trebui să fie menţionate pe o etichetă de pe routerul/ punctul de acces LAN wireless, în instrucţiunile de utilizare, de persoana care configurează reţeaua wireless sau de furnizorul de servicii de internet. 1 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului. 2 Selectaţi [Setup] din meniul de pornire. Pe ecranul televizorului apare afişajul de setare. 3 Selectaţi [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup]. Pe ecranul televizorului apare lista cu numele de reţea. 4 Selectaţi numele de reţea (SSID) dorit. 5 Introduceţi cheia de securitate (sau parola) folosind tastatura software şi selectaţi [Enter]. Sistemul începe procedura de conectare la reţea. Conectarea cu ajutorul unei adrese IP fixe Selectaţi [New connection registration] – [Manual registration] la pasul 4 din „Conectarea prin selectarea numelui reţelei (SSID)”şi urmaţi instrucţiunile pe ecran. Conectarea cu ajutorul unui cod PIN Selectaţi [New connection registration] la pasul 4 din „Conectarea prin selectarea numelui reţelei (SSID)” şi selectaţi [(WPS) PIN Method]. Conectarea prin SongPal Aplicaţia SongPal poate conecta sistemul la reţeaua wireless la care este conectat dispozitivul mobil. Pentru detalii, urmaţi instrucţiunile din aplicaţie sau consultaţi următorul URL. http://info.songpal.sony.net/help/ 16 RO

Ascultarea sunetului Ascultarea la televizor 1 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului. 2 Selectaţi [TV] din meniul de pornire. 3 Selectaţi programul cu ajutorul telecomenzii televizorului. Programul TV selectat apare pe ecranul televizorului iar sunetul televizorului este scos prin sistem. 4 Reglaţi volumul. • Reglaţi volumul apăsând +/– de pe telecomandă. • Reglaţi volumul subwooferului apăsând SW +/– de pe telecomandă (pagina 21). Sfat Puteţi selecta [TV] apăsând INPUT +/– de pe telecomandă. Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv USB Puteţi reda fişiere audio/fotografii stocate pe un dispozitiv USB conectat. Pentru tipurile de fişiere redabile, consultaţi „Tipuri de fişiere redabile” (pagina 55). 1 Conectaţi dispozitivul USB la portul (USB). 2 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului. 3 Selectaţi [USB (Connected)] din meniul de pornire. 4 Selectaţi [Music] – folderul în care sunt stocate melodiile – melodia. Melodia selectată este redată iar sunetul este scos prin sistem. 5 Reglaţi volumul. • Reglaţi volumul apăsând +/– de pe telecomandă. • Reglaţi volumul subwooferului apăsând SW +/– de pe telecomandă (pagina 21). Ascultarea sunetului 17 RO