Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Roumain

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Roumain

Lista din meniul de

Lista din meniul de opţiuni Diverse setări şi operaţiuni de redare pot fi accesate dacă apăsaţi OPTIONS. Elementele disponibile diferă în funcţie de situaţie. Element [A/V SYNC] Explicaţie Reglează intervalul de timp dintre imagine şi sunet. Sunetul scos poate fi decalat (pagina 21). [Sound Field] Modifică setarea câmpului de sunet (pagina 19). [Night] Selectează modul nocturn (pagina 20). [Voice] Selectează modul voce (pagina 20). [Input Skip Setting] [Repeat Setting] [Play/Stop] [Play from start] [Shuffle Setting] [Add Slideshow BGM] [Slideshow] [Slideshow Speed] [Slideshow Effect] [Slideshow BGM] [Change Display] [Rotate Left] [Rotate Right] [View Image] Sare peste intrările neutilizate atunci când selectaţi o funcţie apăsând INPUT +/– (pagina 44). Setează redarea repetată. Porneşte sau opreşte redarea. Redă articolul de la început. Setează redarea amestecată. Înregistrează fişiere audio în memoria USB ca muzică de fundal pentru diaporame (BGM). Porneşte o diaporamă. Schimbă viteza diaporamei. Setează efectul pentru redarea unei diaporame. • [Off]: Dezactivează funcţia. • [My Music from USB]: Setează fişierele audio înregistrate în [Add Slideshow BGM]. Comută între [Grid View] şi [List View]. Roteşte fotografia în sens contrar acelor de ceasornic la 90 de grade. Roteşte fotografia în sensul acelor de ceasornic la 90 de grade. Afişează imaginea selectată. 46 RO

Depanare Depanare Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi, utilizaţi acest ghid de depanare pentru a încerca să remediaţi problema înainte de a apela la reparaţii. Dacă problema persistă, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony. Alimentare Sistemul nu porneşte. Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la reţea). Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza de perete (reţea) şi apoi reconectaţi-l după câteva minute. Sistemul nu porneşte chiar dacă televizorul este pornit. Setaţi [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] la [On] (pagina 42). Televizorul trebuie să accepte funcţia Control for HDMI (pagina 36). Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului. Verificaţi setările difuzorului televizorului. Alimentarea sistemului se sincronizează cu setările difuzorului televizorului. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului. Dacă la ultima utilizare sunetul a fost scos prin difuzorul televizorului, sistemul nu va porni chiar odată cu televizorul. Atunci când opriţi televizorul, se opreşte şi sistemul. Verificaţi setarea [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (pagina 42). Dacă [Standby Linked to TV] este setat la [On], sistemul se opreşte automat atunci când stingeţi televizorul, indiferent de intrare. Sistemul nu se opreşte chiar dacă televizorul este oprit. Verificaţi setarea [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (pagina 42). Pentru ca sistemul să se oprească automat, indiferent de intrare atunci când opriţi televizorul, setaţi [Standby Linked to TV] la [On]. Televizorul trebuie să accepte funcţia Control for HDMI (pagina 36). Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului. Imagine Nu este scoasă nicio imagine sau imaginea nu este scoasă corect. Selectaţi intrarea adecvată (pagina 11). În timp ce ţineţi apăsat INPUT, apăsaţi VOL +, VOL –, VOL + de pe unitate pentru a seta rezoluţia de ieşire video la nivelul cel mai scăzut. Nu apare nicio imagine atunci când efectuaţi o conexiune prin cablu HDMI. Sistemul este conectat la un dispozitiv de intrare care nu este compatibil cu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – protecţie pentru conţinut digital din banda de frecvenţe înalte). În acest caz, verificaţi specificaţiile dispozitivului conectat. Deconectaţi cablul HDMI şi apoi conectaţi-l din nou. Asiguraţi-vă că acesta este introdus bine. Depanare 47 RO