Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Roumain

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Roumain

Altele Funcţia Control

Altele Funcţia Control for HDMI nu funcţionează corespunzător. Verificaţi conexiunea cu sistemul (consultaţi Ghidul de pornire furnizat). Activaţi funcţia Control for HDMI pe televizor. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului. Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou. Dacă deconectaţi sistemul, finalizarea operaţiei va necesita o perioadă de timp. Aşteptaţi cel puţin 15 secunde şi încercaţi din nou. Tipul şi numărul de dispozitive ce pot fi controlate cu funcţia Control for HDMI sunt restricţionate de standardul HDMI CEC după cum urmează: – Dispozitive de înregistrare (recorder Blu-ray Disc, recorder DVD etc.): până la 3 dispozitive – Dispozitive de redare (player Blu­ray Disc, player DVD etc.): până la 3 dispozitive – Dispozitive asociate tunerului: până la 4 dispozitive – Sistem audio (receptor/cască): cel mult 1 dispozitiv (utilizat de acest sistem) Pe afişajul de pe panoul frontal clipesc alternativ „PRTCT”, „PUSH” şi „POWER”. Apăsaţi (alimentare) pentru a opri sistemul. După ce dispare indicatorul, deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) şi asiguraţi-vă că nu există niciun obstacol care blochează orificiile de ventilare a sistemului. „BT TX” apare pe afişajul de pe panoul frontal. Apăsaţi RX/TX de pe telecomandă pentru a comuta [Bluetooth Mode] la [Receiver]. „BT TX” apare dacă [Bluetooth Mode] este setat la [Transmitter] (pagina 41). Atunci când apăsaţi RX/TX pe telecomandă, [Bluetooth Mode] este comutat la [Receiver] şi intrarea selectată apare pe afişajul de pe panoul frontal. Senzorii televizorului nu funcţionează corespunzător. Unitatea poate bloca unii senzori (cum ar fi senzorul de luminozitate), receptorul de telecomandă al televizorului sau emiţătorul pentru ochelari 3D (transmisie cu infraroşii) al unui televizor 3D care acceptă sistemul pentru ochelari 3D cu infraroşii sau comunicaţia wireless. Îndepărtaţi unitatea de televizor la o distanţă care să permită componentelor să funcţioneze corect. În ceea ce priveşte amplasarea senzorilor şi a receptorului de telecomandă, consultaţi instrucţiunile de utilizare primite împreună cu televizorul. Alimentarea, intrarea sau volumul sistemului funcţionează incorect. Dacă sunt aşezate obiecte metalice pe butoane, îndepărtaţi-le. Funcţiile wireless (LAN wireless sau BLUETOOTH) sunt instabile. Nu amplasaţi obiecte metalice, cu excepţia televizorului, în apropierea sistemului. 52 RO

Reiniţializarea sistemului Dacă sistemul funcţionează în continuare defectuos, reiniţializaţi sistemul după cum urmează. 1 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului. 2 Selectaţi [Setup] din meniul de pornire. Pe ecranul televizorului apare afişajul de setare. 3 Selectaţi [Resetting] – [Reset to Factory Default Settings]. 4 Selectaţi elementul de meniu pe care doriţi să-l reiniţializaţi. 5 Selectaţi [Start]. Pentru a revoca reiniţializarea Selectaţi [Cancel] la pasul 5. Depanare 53 RO