Views
9 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Lituanien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Lituanien

Atkūrimo valdymo

Atkūrimo valdymo mygtukai / (persukti atgal / greitai persukti į priekį) Persukama atgal arba į priekį. / (ankstesnis / paskesnis) Pasirinkamas ankstesnis / paskesnis skyrius, garso takelis arba failas. (leisti) Pradedamas arba dar kartą pradedamas atkūrimas (tęsiamas leidimas). (pristabdyti) Pristabdoma arba vėl pradedamas atkūrimas. (stabdyti) Atkūrimas sustabdomas. RX/TX (imtuvas / siųstuvas) (27 psl.) AUDIO (33 psl.) 10 LT

Apie pagrindinį meniu Sujungę sistemą ir TV HDMI kabeliu (nepridedamas), galite rodyti pagrindinį meniu TV ekrane. Pagrindiniame meniu galite nustatyti įvairius nustatymus, pasirinkę [Setup], arba iš įvesties šaltinių sąrašo pasirinkti įvestį ar paslaugą, kurią norite žiūrėti. [Setup] Įvesties šaltinių sąrašas Pagrindinio meniu naudojimas ///, (įvesti) HOME BACK 1 Paspauskite HOME. TV ekrane atidaromas pagrindinis meniu. 2 Paspausdami /// pasirinkite [Setup] arba elementą iš įvesties šaltinių sąrašo, tada paspauskite . Pasirinkta įvestis arba sąrankos ekranas rodomas TV ekrane. Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite BACK. 11 LT