Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Lituanien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Lituanien

Įvesties šaltinių

Įvesties šaltinių sąrašas Įvesties šaltinio Paaiškinimas pavadinimas [TV] Atkuriamas garsas iš TV. (17 psl.) [Bluetooth Audio] Atkuriamas garsas iš įrenginio, prijungto naudojant BLUETOOTH funkciją. (23 psl.) [USB] Atkuriama muzika arba atkuriami nuotraukų failai, saugomi prijungtame USB įrenginyje. (17 psl.) [Screen mirroring] Mobiliojo įrenginio ekrano peržiūra TV ekrane. (32 psl.) [Home Network] Atkuriama muzika arba atkuriami nuotraukų failai, esantys prie tinklo prijungtame įrenginyje. (28 psl.) [Music Services] Naudojamos muzikos paslaugos internete. (29 psl.) [Setup] Žr. „Kaip naudoti sąrankos ekraną“ (39 psl.). Patarimas Įvestį taip pat galite pasirinkti kelis kartus paspausdami INPUT +/–. Apie veiksmų aprašą Šioje naudojimo instrukcijoje valdymas aprašytas kaip veiksmai, kuriuos galima atlikti TV ekrane rodomame pagrindiniame meniu, naudojant nuotolinio valdymo pultą, kai sistema ir TV yra sujungti HDMI kabeliu (nepridedamas). Veiksmai, kuriais pasirenkami elementai TV ekrane naudojant /// ir , supaprastinami toliau nurodytu būdu. Pavyzdys. Pagrindiniame meniu pasirinkite [Setup]. Veiksmas, kuriuo pasirenkamas elementas paspaudus /// ir , nurodytas kaip „pasirinkti“. Pavyzdys. Pagrindiniame meniu pasirinkite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. Kartojant veiksmą, kuriuo pasirenkamas elementas paspaudus /// ir , pasirinkti elementai susiejami „–“. Patarimai • Tuos pačius veiksmus galite atlikti ir įrenginio mygtukais, jei jų pavadinimai sutampa su nuotolinio valdymo pulto mygtukų pavadinimais ar yra į juos panašūs. • Simboliai skliausteliuose [ ] rodomi TV ekrane. Simboliai kabutėse „ “ rodomi priekinio skydelio ekrane. 12 LT

Prijungimas ir paruošimas Kaip prijungti TV Kai prie TV HDMI IN lizdo pažymėta ARC Sujunkite įrenginio HDMI OUT lizdą ir su ARC suderinamą TV HDMI IN lizdą HDMI kabeliu (nepridedamas). Kai prie TV HDMI IN lizdo nepažymėta ARC Jei TV HDMI IN lizdas nesuderinamas su ARC, TV garsas iš sistemos neatkuriamas. Tokiu atveju sujunkite TV optinės išvesties lizdą ir įrenginio TV IN (OPTICAL) lizdą optiniu skaitmeniniu kabeliu (pridedamas). Prijungimas ir paruošimas HDMI kabelis (nepridedamas) HDMI kabelis (nepridedamas) Optinis skaitmeninis kabelis (pridedamas) TV TV 13 LT