Views
9 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Lituanien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Lituanien

Pastaba Kai naudojate

Pastaba Kai naudojate USB įrenginį, neatjunkite jo. Prieš prijungdami arba atjungdami USB įrenginį išjunkite sistemą, kad nesugadintumėte duomenų arba USB įrenginio. Patarimas Galite atlikti įvairius veiksmus naudodamiesi parinkčių meniu (45 psl.). Nuotraukų USB įrenginyje peržiūra Galite leisti nuotraukų failus, saugomus prijungtame USB įrenginyje. Jei norite sužinoti, kokių tipų failus galima paleisti, žr. „Atkuriami failų tipai“ (54 psl.). Atlikdami 4 veiksmą pasirinkite [Photo] (aplanko, kuriame saugomos nuotraukos) nuotrauką. TV ekrane parodoma pasirinkta nuotrauka. Patarimas Galite atlikti įvairius veiksmus naudodamiesi parinkčių meniu (45 psl.). 18 LT

Kaip pasirinkti garso efektą Kaip nustatyti garso efektą, pritaikytą pagal garso šaltinius (SOUND FIELD) Galite lengvai įjungti iš anksto užprogramuotus garso efektus, kurie pritaikyti pagal įvairius garso šaltinius. SOUND FIELD CLEAR AUDIO+ Garso laukas [Music] [Sports] [Game Studio] [Standard] Paaiškinimas Pritaikomi muzikai tinkamiausi garso efektai. Komentarai yra aiškūs, plojimai girdimi kaip erdvinis garsas, o garsas – tikroviškas. Pritaikomi žaidimams tinkamiausi garso efektai. Pritaikomi konkretiems šaltiniams tinkamiausi garso efektai. Patarimai • Galite pasirinkti [ClearAudio+] nuotolinio valdymo pulte paspausdami CLEAR AUDIO+. • Galite pasirinkti garso lauką parinkčių meniu (45 psl.). Kaip pasirinkti garso efektą 1 Paspauskite SOUND FIELD. TV ekrane atidaromas garso lauko meniu. 2 Paspauskite mygtuką kelis kartus, kad pasirinktumėte norimą garso lauką. Garso laukas [ClearAudio+] [Movie] Paaiškinimas Pagal garso šaltinį automatiškai parenkamas tinkamas garso nustatymas. Pritaikomi filmams tinkamiausi garso efektai. Šiuo režimu atkartojamas garso sodrumas ir erdvinis pojūtis. 19 LT