Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Lituanien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Lituanien

BLUETOOTH funkcijos

BLUETOOTH funkcijos ryšio būsenos patikrinimas Būsena Susiejimo budėjimo režimo būsena Bandoma užmegzti ryšį Ryšys užmegztas Neprijungta BLUETOOTH indikatorius Greitai mirksi mėlyna spalva Mirksi mėlyna spalva Šviečia mėlyna spalva Išjungta Patarimai • Užmezgus BLUETOOTH ryšį, atsižvelgiant į prijungtą įrenginį bus rodoma, kokią programą rekomenduojama atsisiųsti. Vykdydami rodomus nurodymus galite atsisiųsti programą „SongPal“, kurią naudodami galėsite valdyti šią sistemą. Išsamią informaciją apie „SongPal“ žr. „Kaip klausytis muzikos mobiliajame įrenginyje naudojant „SongPal““ (30 psl.). • Atlikite antro ir kitų mobiliųjų įrenginių susiejimą. • Jei norite atšaukti susiejimą, paspauskite HOME. Kaip klausytis muzikos iš susieto mobiliojo įrenginio 1 Įjunkite mobiliojo įrenginio BLUETOOTH funkciją. 2 Kelis kartus paspauskite INPUT +/–, kad priekinio skydelio ekrane būtų rodoma „BT“. Įvestis automatiškai pasikeičia į [Bluetooth Audio], tada sistema automatiškai iš naujo prisijungia prie mobiliojo įrenginio, prie kurio buvo prijungta pastarąjį kartą. 3 Įsitikinkite, kad BLUETOOTH indikatorius šviečia mėlyna spalva. Užmegztas ryšys tarp sistemos ir mobiliojo įrenginio. 4 Paleiskite garso atkūrimą naudodami prijungto mobiliojo įrenginio muzikos programą. Per įrenginį atkuriamas garsas. 5 Sureguliuokite garsumą. • Sureguliuokite garsumą nuotolinio valdymo pulte paspausdami +/–. • Sureguliuokite žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą nuotolinio valdymo pulte paspausdami SW +/– (21 psl.). • Galite leisti arba pristabdyti turinį naudodami nuotolinio valdymo pulto atkūrimo valdymo mygtukus. Mobiliojo įrenginio atjungimas Atlikite bet kurį toliau nurodytą veiksmą. • Išjunkite BLUETOOTH funkciją mobiliajame įrenginyje. • Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PAIRING. • Išjunkite sistemą arba mobilųjį įrenginį. Pastaba Jei nėra rodoma „BT“ priekinio skydelio ekrane, paspaudus INPUT +/– atliekant skyriaus „Kaip klausytis muzikos iš susieto mobiliojo įrenginio“ 2 veiksmą, nuotolinio valdymo pulte vieną kartą paspauskite RX/TX. Patarimas Neužmezgus ryšio, mobiliajame įrenginyje pasirinkite „HT-XT2“. Prijungimas prie mobiliojo įrenginio vienu palietimu valdoma funkcija (NFC) Laikant su NFC suderinamą mobilųjį įrenginį, pvz., išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį, prie įrenginio N žymės, sistema bus automatiškai įjungta, tada automatiškai vykdomas susiejimas ir jungimasis prie BLUETOOTH ryšio. 24 LT

Suderinami įrenginiai Išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir muzikos grotuvai su integruotąja NFC funkcija (OS: „Android 2.3.3“ arba naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x“) 1 Įjunkite mobiliojo įrenginio NFC funkciją. 2 Mobiliuoju įrenginiu palieskite įrenginio N žymę. Laikykite priglaudę, kol mobilusis įrenginys suvibruos ir mobiliajame įrenginyje bus parodytas pranešimas. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad užbaigtumėte įrenginio ir mobiliojo įrenginio susiejimą. BLUETOOTH indikatorius 3 Įsitikinkite, kad BLUETOOTH indikatorius šviečia mėlyna spalva. Užmegztas ryšys tarp sistemos ir mobiliojo įrenginio. 4 Paleiskite garso atkūrimą naudodami prijungto mobiliojo įrenginio muzikos programą. Per sistemą atkuriamas garsas. 5 Sureguliuokite garsumą. • Sureguliuokite garsumą nuotolinio valdymo pulte paspausdami +/–. • Sureguliuokite žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą nuotolinio valdymo pulte paspausdami SW +/– (21 psl.). • Galite leisti arba pristabdyti turinį naudodami nuotolinio valdymo pulto atkūrimo valdymo mygtukus. Atkūrimo sustabdymas vienu palietimu valdoma funkcija Dar kartą mobiliuoju įrenginiu palieskite įrenginio N žymę. Pastabos • Atsižvelgiant į mobilųjį įrenginį, su juo gali tekti iš anksto atlikti toliau nurodytus veiksmus. – Įjunkite NFC funkciją. – Atsisiųskite programą „NFC Easy Connect“ iš „Google Play“ ir programą paleiskite. (Ši programa gali būti neteikiama kai kuriose šalyse / regionuose.) Išsamios informacijos ieškokite įrenginio naudojimo instrukcijoje. • Ši funkcija neveikia naudojant su BLUETOOTH suderinamas ausines ar garsiakalbius. Norėdami klausytis garso per su BLUETOOTH suderinamas ausines ar garsiakalbius, žr. „Kaip klausytis prijungto TV arba įrenginio garso per ausines ar garsiakalbius“ (26 psl.). • [Bluetooth Mode] automatiškai pakeičiamas į [Receiver], kai jungiatės prie BLUETOOTH naudodami vienu palietimu valdomą funkciją. Net jei vienu palietimu valdoma funkcija atšaukiama, [Bluetooth Mode] nustatymas lieka [Receiver]. Išsamios informacijos apie [Bluetooth Mode] žr. [Bluetooth Settings] (41 psl.). Kaip klausytis muzikos / garso naudojant BLUETOOTH funkciją 25 LT