Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Lituanien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Lituanien

Kaip įrenginio mygtukus

Kaip įrenginio mygtukus padaryti neveiksnius Galima nustatyti, kad įrenginio mygtukai būtų neveiksnūs, ir taip apsisaugoti nuo netinkamo naudojimo, pvz., vaikų išdaigų (apsaugos nuo vaikų funkcija). Kaip keisti priekinio skydelio ekrano ir BLUETOOTH indikatoriaus šviesumą (DIMMER) Galite keisti priekinio skydelio ekrano ir BLUETOOTH indikatoriaus šviesumą. DIMMER Vieną po kito paspauskite VOL, VOL + ir VOL, tuo pat metu laikydami paspaudę įrenginio mygtuką INPUT. Priekinio skydelio ekrane parodoma „LOCK“, o įrenginio mygtukai neveikia. Įrenginį galite valdyti tik naudodami nuotolinį valdymo pultą. Kaip atšaukti apsaugos nuo vaikų funkciją Vieną po kito paspauskite VOL, VOL + ir VOL, tuo pat metu laikydami paspaudę įrenginio mygtuką INPUT. Priekinio skydelio ekrane parodoma „UNLCK“, o apsaugos nuo vaikų funkcija atšaukiama. Pastaba Mygtukas (maitinimas) neužrakinamas naudojant apsaugos nuo vaikų funkciją. 1 Paspauskite DIMMER. Priekinio skydelio ekrane parodomas ekrano režimas. 2 Paspauskite mygtuką kelis kartus, kad pasirinktumėte norimą ekrano režimą. Režimas „BRIGHT“ „DARK“ „OFF“ Paaiškinimas Priekinio skydelio ekranas ir BLUETOOTH indikatorius šviečia ryškiai. Priekinio skydelio ekranas ir BLUETOOTH indikatorius šviečia blankiai. Priekinio skydelio ekranas išjungtas. 34 LT

Pastaba Priekinio skydelio ekranas išjungiamas pasirinkus „OFF“. Jis įsijungia automatiškai, jei paspaudžiate bet kurį mygtuką, o jei maždaug 10 sekundžių sistemos nenaudojate, vėl išsijungia. Tačiau kai kuriais atvejais priekinio skydelio ekranas gali neišsijungti. Tokiu atveju priekinio skydelio ekrano šviesumas yra toks pats kaip „DARK“. Energijos taupymas budėjimo režimu Patikrinkite, ar nustatėte toliau nurodytus nustatymus. – [Bluetooth Standby] nustatytas kaip [Off] (41 psl.). – [Quick Start/Network Standby] nustatytas kaip [Off] (43 psl.). – [Remote Start] nustatytas kaip [Off] (44 psl.). Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus 35 LT