Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Hongrois

A funkciók és

A funkciók és beállítások használata Tömörített hangfájlok lejátszása természetes hangminőséggel Ez a funkció feljavítja a tömörített hangfájlok hangminőségét azáltal, hogy visszaállítja a tömörítési folyamat során eltávolított magas frekvenciájú hangokat. A hallott hang minősége közel áll az eredeti, természetes és térhatású hangzáséhoz. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a [Music] hangzáskép van kiválasztva (19. oldal). 1 Nyomja meg a HOME gombot. A tévéképernyőn megjelenik a főmenü. 2 Válassza a főmenü [Setup] gombját. A tévéképernyőn megjelenik a beállítási képernyő. 3 Válassza az [Audio Settings] – [DSEE] lehetőséget. 4 Válassza az [On] lehetőséget. Megjegyzések • A funkció a 44,1 kHz-es és 48 kHz-es kétcsatornás digitális bemeneti jelekkel kompatibilis. • A dinamikabővítés után a mintavételi frekvencia/bitmélység elérheti a 96 kHzes/24 bites értéket. • Ez a funkció nem használható DSDjelekkel. Multiplexalapú műsorok hangjának megszólaltatása (AUDIO) Multiplexalapú műsorok hangzását élvezheti, ha a rendszer Dolby Digital multiplex adásjelet fogad. 1 Nyomja meg a AUDIO gombot. A hangjel megjelenik az előlapi kijelzőpanelen. 2 A gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt hangjelet. Hangjel „MAIN” „SUB” „MN/SB” AUDIO Magyarázat A fő nyelv hangja lesz hallható. A másodlagos nyelv hangja lesz hallható. A fő és a másodlagos nyelvű hang egyaránt hallható lesz. Megjegyzések • A Dolby Digital jel fogadásához tévét vagy más eszközt kell csatlakoztatnia a tartozék digitális optikai kábellel a készülék TV IN (OPTICAL) aljzatához. • Ha televíziójának HDMI IN aljzata kompatibilis az Audio Return Channel funkcióval (37. oldal), akkor a HDMI kábelen keresztül Dolby Digital jelet fogad. 34 HU

A készülék gombjainak lezárása A készülék gombjai lezárhatók, így megelőzhető a nem kívánt működtetés, például a gyerekek részéről (gyermekzár funkció). Az előlapi kijelzőpanel ésaBLUETOOTHjelzőfény fényerejének módosítása (DIMMER) Az előlapi kijelzőpanel és a BLUETOOTH-jelzőfény fényerejét módosíthatja. Nyomja meg a készüléken egymás után a VOL –, a VOL + és a VOL – gombot, miközben nyomva tartja az INPUT gombot. Az előlapi kijelzőpanelen megjelenik a „LOCK” jelzés, és a készülék gombjai inaktívvá válnak. A készülék csak a távvezérlővel működtethető. A gyermekzár funkció kikapcsolása Nyomja meg a készüléken egymás után a VOL –, a VOL + és a VOL – gombot, miközben nyomva tartja az INPUT gombot. Az előlapi kijelzőpanelen megjelenik az „UNLCK” jelzés, és a gyermekzár funkció kikapcsol. Megjegyzés A (bekapcsoló) gombot nem zárolja a gyermekzár funkció. 1 Nyomja meg a DIMMER gombot. Az előlapi kijelzőpanelen megjelenik a megjelenítési mód. 2 A gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt megjelenítési módot. Mód „BRIGHT” „DARK” „OFF” DIMMER Magyarázat Az előlapi kijelzőpanel és a BLUETOOTHjelzőfény nagy fényerővel világít. Az előlapi kijelzőpanel és a BLUETOOTHjelzőfény kis fényerővel világít. Az előlapi kijelzőpanel ki van kapcsolva. A funkciók és beállítások használata 35 HU