Views
3 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Avspillingsknapper /

Avspillingsknapper / (spol tilbake / spol hurtig forover) Søker frem- eller bakover. / (forrige/neste) Velger forrige/neste kapittel, spor eller fil. (spill av) Starter eller starter avspilling på nytt (fortsetter avspilling). (stopp midlertidig) Stopper avspillingen midlertidig eller starter avspillingen på nytt. (stopp) Stopper avspillingen. RX/TX (mottaker/sender) (side 27) AUDIO (side 33) 10 NO

Om startmenyen Du kan vise startmenyen på TV-skjermen ved å koble sammen systemet og TV-en med HDMI-kabelen (følger ikke med). Fra startmenyen kan du angi ulike innstillinger ved å velge [Setup] eller velge inngangen eller tjenesten du ønsker å se, fra inngangslisten. [Setup] Inngangsliste Bruke startmenyen ///, (enter) HOME BACK 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Trykk /// for å velge [Setup] eller et element på inngangslisten, og trykk deretter på . Den valgte inngangen eller oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen. Trykk BACK hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde. 11 NO