Views
5 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Inngangsliste Navn på

Inngangsliste Navn på inngang Forklaring [TV] Sender TV-lyden. (side 17) [Bluetooth Audio] Sender lyden til enheten som er koblet til ved hjelp av BLUETOOTH-funksjonen. (side 23) [USB] Sender musikk eller spiller av bildefiler som er lagret på en tilkoblet USB-enhet. (side 17) [Screen mirroring] Viser skjermen til den mobile enheten på TV-skjermen. (side 32) [Home Network] Sender musikk eller spiller av bildefiler på enheten som er koblet til via nettverket. (side 28) [Music Services] Bruker musikktjenester på Internett. (side 29) [Setup] Se Bruke oppsettskjermbildet (side 39). Tips Du kan også velge inngangen ved å trykke INPUT +/– gjentatte ganger. Om trinnbeskrivelsen I denne bruksanvisningen er operasjonene beskrevet som trinn som utføres i startmenyen som vises på TV-skjermen ved hjelp av fjernkontrollen når systemet og TV-en er koblet sammen med HDMI-kabelen (følger ikke med). Betjeningstrinnene som velger elementer på TV-skjermen ved hjelp av /// og , forenkles på følgende måte. Eksempel: Velg [Setup] fra startmenyen. Operasjonen som velger et element ved å trykke /// og , er uttrykt som ”velg”. Eksempel: Velg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup] på startmenyen. Når du gjentar operasjonen som velger et element ved å trykke /// og , blir de valgte elementene koblet med ”–”. Tips • Du kan bruke knappene på hovedenheten hvis de har samme eller lignende navn som dem på fjernkontrollen. • Tegn i hakeparenteser [ ] vises på TV-skjermen. Tegn i anførselstegn ” ” vises på frontpanelskjermen. 12 NO

Tilkobling og forberedelse Koble til TV-en Når TV-ens HDMI IN-kontakt er merket med ARC Koble HDMI OUT-kontakten på enheten og TV-ens ARC-kompatible HDMI INkonktakt med HDMI-kabelen (følger ikke med). Når TV-ens HDMI IN-kontakt ikke er merket med ARC Hvis TV-ens HDMI IN-kontakt ikke er kompatibel med ARC, blir TV-lyden sendt fra systemet. I så fall må du koble TV-ens optiske utgangskontakt og enhetens TV IN (OPTICAL)-kontakt med den optiske digitale kabelen (følger med). Tilkobling og forberedelse HDMIkabel (følger ikke med) Optisk digital kabel (følger med) HDMI-kabel (følger ikke med) TV TV 13 NO