Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Koble til et kablet

Koble til et kablet nettverk Klargjør nettverket ved å koble systemet og datamaskinen til hjemmenettverket med en LAN-kabel. Koble til en datamaskin eller ruter med en LAN-kabel Følgende illustrasjon er et eksempel på tilkobling av systemet og datamaskinen til hjemmenettverket. LAN-kabel (følger ikke med) Modem Internett Ruter Server Merk Serveren må kobles til det samme nettverket som systemet. Tips Det anbefales at du bruker en isolert og tradisjonell grensesnittkabel (følger ikke med). Koble til ved å innhente nettverksinformasjon automatisk 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Velg [Setup] fra startmenyen. Oppsettsskjermbildet vises på TVskjermen. 3 Velg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. 4 Velg [Auto]. Systemet starter nettverksinnstillinger, og nettverksinnstillingsstatusen vises. Trykk / for å bla i informasjonen, og trykk deretter på . 5 Velg [Save & Connect]. Systemet begynner å koble til nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese meldingene som vises på TVskjermen. Koble til ved bruk av en fast IP-adresse 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Velg [Setup] fra startmenyen. Oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen. 3 Velg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. 4 Velg [Manual]. 14 NO

5 Angi innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen. Systemet starter nettverksinnstillinger, og nettverksinnstillingsstatusen vises. Trykk / for å bla i informasjonen, og trykk deretter på . 6 Velg [Save & Connect]. Systemet begynner å koble til nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese meldingene som vises på TVskjermen. Koble til et trådløst nettverk Klargjør nettverket ved å koble systemet og datamaskinen til den trådløse LAN-ruteren. Merk Serveren må kobles til det samme nettverket som systemet. Koble til med WPS-knappen Tilkobling og forberedelse Når den trådløse LAN-ruteren (tilgangspunkt) er WPS-kompatibel (Wi-Fi Protected Setup), kan du enkelt velge nettverksinnstillinger med WPS-knappen. 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Velg [Setup] fra startmenyen. Oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen. 3 Velg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup] – [Wi- Fi Protected Setup (WPS)]. 4 Velg [Start]. 5 Trykk WPS-knappen på tilgangspunktet. Systemet begynner å koble til nettverket. 15 NO