Views
9 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Koble til ved å velge

Koble til ved å velge nettverksnavnet (SSID) Hvis den trådløse LAN-ruteren (tilgangspunktet) er ikke kompatibel med Wi-Fi Protected Setup (WPS), kontrollerer du følgende informasjon på forhånd. – Nettverksnavnet (SSID)* _____________________________________ – Sikkerhetsnøkkelen (passord)** _____________________________________ * SSID (Service Set Identifier) er et navn som identifiserer et bestemt tilgangspunkt. **Du skal kunne finne denne informasjonen på etiketten på ruteren/ tilgangspunktet for det trådløse nettverket, i bruksanvisningen, ved å kontakte personen som konfigurerte det trådløse nettverket, eller fra informasjonen du har fått fra Internett-leverandøren. 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Velg [Setup] fra startmenyen. Oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen. 3 Velg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup]. Listen over nettverksnavn vises på TV-skjermen. 4 Velg ønsket nettverksnavn (SSID). 5 Angi sikkerhetsnøkkelen (eller passordet) ved hjelp av programvaretastaturet, og velg deretter [Enter]. Systemet begynner å koble til nettverket. Koble til ved bruk av en fast IP-adresse Velg [New connection registration] – [Manual registration] i trinn 4 av ”Koble til ved å velge nettverksnavnet (SSID)”og følg instruksjonene på skjermen. Koble til ved hjelp av en PIN-kode Velg [New connection registration] i trinn 4 av ”Koble til ved å velge nettverksnavnet (SSID)”, og velg [(WPS) PIN Method]. Koble til ved hjelp av SongPal SongPal-appen kan koble systemet til det samme trådløse nettverket som nettverket til den mobile enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, følg instruksjonene til appen eller se til følgende URL-adresse. http://info.songpal.sony.net/help/ 16 NO

Lytte til lyden Lytte til TV-en 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Velg [TV] på startmenyen, 3 Velg programmet ved å bruke TV-ens fjernkontroll. Det valgte TV-programmet vises på TV-skjermen, og TV-lyden sendes fra systemet. 4 Juster volumet. • Juster volumet ved å trykke +/– på fjernkontrollen. • Juster basshøyttalervolumet ved å trykke SW +/– på fjernkontrollen (side 21). Tips Du kan velge [TV] ved å trykke INPUT +/– på fjernkontrollen. Lytte til musikk på en USB-enhet Du kan spille av musikk-/bildefiler som er lagret på en tilkoblet USB-enhet. Se Avspillbare filtyper (side 55) for avspillbare filtyper. 1 Koble USB-enheten til USB – porten. 2 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 3 Velg [USB (Connected)] på startmenyen. 4 Velg [Music] – mappe som sanger er lagret i – sang. Den valgte sangen spilles av og lyd sendes fra systemet. 5 Juster volumet. • Juster volumet ved å trykke +/– på fjernkontrollen. • Juster basshøyttalervolumet ved å trykke SW +/– på fjernkontrollen (side 21). Lytte til lyden Merk Ikke fjern USB-enheten når den er i bruk. Slå av systemet før du kobler til eller fjerner USB-enheten for å unngå ødelagte data eller skade på USB-enheten. 17 NO