Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Tips Du kan utføre

Tips Du kan utføre ulike betjeningsoperasjoner fra alternativmenyen (side 46). Vise bilder på en USB-enhet Du kan spille av bildefiler som er lagret på en tilkoblet USB-enhet. Se Avspillbare filtyper (side 55) for avspillbare filtyper. Velg [Photo] – mappen der bildene er lagret – bildet i trinn 4. Det valgte bildet vises på TV-skjermen. Tips Du kan utføre ulike betjeningsoperasjoner fra alternativmenyen (side 46). 18 NO

Velge lydeffekt Stille inn lydeffekt som er skreddersydd til lydkildene (SOUND FIELD) Du kan enkelt bruke forhåndsprogrammerte lydeffekter som er skreddersydd for ulike typer lydkilder. SOUND FIELD CLEAR AUDIO+ Lydfelt [Sports] [Game Studio] [Standard] Forklaring Kommenteringen er tydelig, jubelen høres som omgivelseslyd og lyden er virkelighetstro. Lydeffekter optimaliseres for spill. Lydeffekter optimaliseres for den enkeltstående kilden. Tips • Du kan velge [ClearAudio+] ved å trykke CLEAR AUDIO+ på fjernkontrollen. • Du kan velge lydfeltet fra alternativmenyen (side 46). Velge lydeffekt 1 Trykk SOUND FIELD. Lydfeltmenyen vises på TV-skjermen. 2 Trykk på knappen gjentatte ganger for å velge ønsket lydfelt. Lydfelt [ClearAudio+] [Movie] [Music] Forklaring Den riktige lydinnstillingen velges automatisk for lydkilden. Lydeffekter optimaliseres for filmer. Denne modusen replikerer lydens tetthet og fyldighet. Lydeffekter optimaliseres for musikk. 19 NO