Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Lytte til klar lyd ved

Lytte til klar lyd ved lavt volum ved midnatt (NIGHT) Lyden gjengis ved lavt volum med minimalt tap av nyanser og taletydelighet. Gjøre tale klarere (VOICE) VOICE NIGHT 1 Trykk NIGHT. Nattmodusen vises på TV-skjermen. 2 Trykk på knappen gjentatte ganger for å velge ønsket nattmodus. Modus [On] [Off] Forklaring Aktiverer nattmodusfunksjonen. Deaktiverer nattmodusfunksjonen. Tips Du kan velge [Night] på Alternativermenyen (side 46). 1 Trykk VOICE. Stemmemodusen vises på TV-skjermen. 2 Trykk på knappen gjentatte ganger for å velge ønsket stemmemodus. Modus [Up Off] [Up 1] [Up 2] Forklaring Standard Tale høres enkelt ved å øke talerekkevidden. Talespekteret forbedres, og talelyd kan høres enkelt av eldre. Tips Du kan velge [Voice] på Alternativermenyen (side 46). 20 NO

Justere volumet til basshøyttaleren Justere forsinkelsen mellom bilde og lyd Basshøyttaleren er laget for avspilling av basslyd eller lyder med lav frekvens. SW +/– Når lyden ikke samsvarer med bildene på TV-skjermen, kan du justere forsinkelsen mellom bilde og lyd. Innstillingsmetoden varierer avhengig av inngangen. ///, Velge lydeffekt OPTIONS Trykk SW (basshøyttalervolum) +/– for å justere volumet til basshøyttaleren. Merk Når inngangssignalet ikke inneholder mye basslyd, som i TV-programmer, kan basslyden fra basshøyttaleren være vanskelig å høre. Når du ser på TV-en 1 Trykk OPTIONS. SYNC vises på frontpanelskjermen. 2 Trykk eller Justeringstid vises på frontpanelskjermen. 3 Juster forsinkelsen ved hjelp av /, og trykk deretter . Du kan justere fra 0 ms til 300 ms i intervaller på 25 ms. 4 Trykk OPTIONS. Alternativer-menyen på frontpanelskjermen slås av. 21 NO