Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Når du ser på en annen

Når du ser på en annen enhet 1 Trykk OPTIONS. Alternativer-menyen vises på TVskjermen. 2 Velg [A/V SYNC]. 3 Juster forsinkelsen ved hjelp av /, og trykk deretter . Du kan justere fra 0 ms til 300 ms i intervaller på 25 ms. 22 NO

Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen Lytte til musikk fra en mobilenhet Du kan lytte til musikk som er lagret på en mobilenhet som en smarttelefon eller et nettbrett, via en trådløs tilkobling ved å koble sammen systemet og den mobile enheten ved hjelp av BLUETOOTH-funksjonen. Når du kobler til den mobile enheten med BLUETOOTH-funksjonen, kan du utføre betjening ganske enkelt ved å bruke den medfølgende fjernkontrollen uten å slå på TV-en. INPUT +/– PAIRING SW +/– HOME +/– Avspillingsknapper RX/TX Lytte til musikk ved å pare med en mobilenhet 1 Trykk PAIRING. Systemet går inn i paringsmodus, BT vises på frontpanelet, og BLUETOOTH-indikatoren blinker raskt. 2 Skru på BLUETOOTH-funksjonen, og velg deretter HT-XT2 etter at du har søkt etter det på mobilenheten. Hvis du blir bedt om å angi en tilgangsnøkkel, angir du 0000. 3 Kontroller at BLUETOOTHindikatoren på enheten lyser blått. Det er opprettet en forbindelse mellom systemet og mobilenheten. 4 Start lydavspillingen med musikkappen på den tilkoblede mobilenheten. Lyd sendes fra enheten. 5 Juster volumet. • Juster volumet ved å trykke +/– på fjernkontrollen. • Juster basshøyttalervolumet ved å trykke SW +/– på fjernkontrollen (side 21). • Du kan spille av innhold eller sette innhold på pause ved hjelp av avspillingsknappene på fjernkontrollen. Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen 23 NO