Views
4 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Denne funksjonen kan

Denne funksjonen kan brukes når TV-en er koblet til Internett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bruksanvisningen for TV-en. Echo Canceling-funksjonen • Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlengde osv.) som overføres fra en HDMI-kontakt, kan deaktiveres av den tilkoblede enheten. • Dette systemet støtter TRILUMINOS og 4K-overføring. Ekko reduseres når du bruker Social Viewing-funksjonen, for eksempel Skype, mens du ser på TV-programmer. Denne funksjonen kan brukes hvis TVen støtter Social Viewing-funksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bruksanvisningen for TV-en. Merknader • Lyd sendes fra TV-ens høyttaler bare hvis inngangen til systemet er forskjellig fra [TV] når du bruker Social Viewingfunksjonen. • Denne funksjonen kan ikke brukes når lyden kommer fra TV-en. Dynamisk språkendring Når du endrer visningsspråket på TV-skjermen, endres også systemets visningsskjermspråk. Merknader om HDMItilkoblinger • Bruk en HDMI-kabel (High Speed HDMI-kabel med Ethernet eller Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet). Hvis du bruker en standard HDMI-kabel, vil 1080p- og 4K-innhold kanskje ikke vises riktig. • Bruk en godkjent HDMI-kabel. Bruk en HDMI-kabel (High Speed HDMI-kabel med Ethernet) produsert av Sony med logoen som indikerer kabeltype. • Vi anbefaler ikke å bruke en HDMI-DVIkonverteringskabel. 38 NO

Bruke oppsettskjermbildet Du kan foreta ulike justeringer for elementer, for eksempel bilde og lyd. Standardinnstillingene er understreket. 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Velg [Setup] fra startmenyen. Oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen. 3 Velg ønsket element. Innstillingselement Forklaring [Software Update] Oppdaterer systemets programvare. (side 40) [Screen Settings] Angir skjerminnstillingene i henhold til TV-typen. (side 40) [Audio Settings] [Bluetooth Settings] Angir lydinnstillingene i henhold til typen tilkoblingskontakter. (side 41) Angir detaljerte innstillinger for BLUETOOTH-funksjonen. (side 41) [System Settings] Angir de systemrelaterte innstillingene. (side 42) [Network Settings] [Input Skip Setting] [Easy Setup] Angir detaljerte innstillinger for Internett og hjemmenettverk. (side 43) Angir innstillingen for å hoppe over en inngang for hver inngang. (side 44) Kjører Enkel installasjon på nytt for å angi basisinnstillingene. (side 44) [Resetting] Tilbakestiller systemet til fabrikkinnstillingene. (side 44) Bruke de ulike funksjonene/innstillingene 39 NO