Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

[Network Connection

[Network Connection Status] Viser statusen for den gjeldende nettverkstilkoblingen. [Network Connection Diagnostics] Du kan kjøre nettverksanalysen for å finne ut om nettverkstilkoblingen er utført på riktig måte. [Screen mirroring RF Setting] Hvis du bruker flere trådløse systemer, for eksempel et trådløst nettverk, kan det hende trådløse signaler er ustabile. I dette tilfellet kan det hende avspillingsstabiliteten blir forbedret ved å angi en prioritert radiofrekvenskanal for Screen mirroring. [Auto]: Velg som regel denne innstillingen. Systemet velger den beste kanalen for Screen mirroring automatisk. [CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Den valgte kanalen prioriteres for tilkobling til Screen mirroring. [Connection Server Settings] Angir om den tilkoblede hjemmenettverksserveren skal vises eller ikke. [Auto Home Network Access Permission] [On]: Tillater automatisk tilgang fra en nylig registrert hjemmenettverkskontroller. [Off]: Off [Home Network Access Control] Viser en liste over produkter som er kompatible med hjemmenettverkskontrollere, og angir om kommandoer fra kontrollere i listen skal godtas eller ikke. [External Control] [On]: Tillater at den automatiske kontrolleren i hjemmenettverket betjener dette systemet. [Off]: Off [Remote Start] [On]: Tillater at du slår på systemet med en enhet som er koblet via et nettverk, når systemet er i standbymodus. [Off]: Systemet kan ikke slås på med en enhet som er koblet via et nettverk. [Input Skip Setting] Innstillingen for overhopping er en praktisk funksjon som gjør at du kan hoppe over ubrukte innganger når du velger en funksjon, ved å trykke INPUT +/–. [Do not skip]: Systemet hopper ikke over den valgte inngangen. [Skip]: Systemet hopper over den valgte inngangen. Merk Når du trykker på INPUT +/– når startmenyen vises, vises inngangsinkonet nedtonet hvis det er satt til [Skip]. Tips Du kan utføre [Input Skip Setting] på Alternativer-menyen (side 46). [Easy Setup] Kjør [Easy Setup] for å angi de grunnleggende innledende innstillingene og grunnleggende nettverksinnstillingene for systemet. Følg instruksjonene på skjermen. [Resetting] [Reset to Factory Default Settings] Du kan tilbakestille systeminnstillingene til fabrikkinnstillingene ved å velge gruppen med innstillinger. Alle innstillingene i gruppen blir tilbakestilt. [Initialize Personal Information] Du kan slette dine personlige opplysninger som er lagret på systemet. 44 NO

Merk Hvis du avhender, overfører eller selger dette systemet, må du slette alle personlige opplysninger av sikkerhetshensyn. Ta nødvendige sikkerhetstiltak, for eksempel å logge av etter at du har brukt en nettverkstjeneste. Bruke de ulike funksjonene/innstillingene 45 NO