Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse Medfølgende tilbehør ................... 6 Oversikt over deler og kontroller ............................7 Om startmenyen ...........................11 Tilkobling og forberedelse Grunnleggende tilkoblinger og forberedelse Startveiledning (eget dokument) Koble til TV-en .............................. 13 Koble til et kablet nettverk ..........14 Koble til et trådløst nettverk ........ 15 Lytte til lyden Lytte til TV-en ............................... 17 Lytte til musikk på en USB-enhet ......................... 17 Velge lydeffekt Stille inn lydeffekt som er skreddersydd til lydkildene (SOUND FIELD) .......................19 Lytte til klar lyd ved lavt volum ved midnatt (NIGHT) ............. 20 Gjøre tale klarere (VOICE) ........... 20 Justere volumet til basshøyttaleren ..................... 21 Justere forsinkelsen mellom bilde og lyd ............... 21 Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen Lytte til musikk fra en mobilenhet .......................23 Lytte til lyden fra den tilkoblede TV-en eller enheten fra hodetelefoner eller høyttalere .............................. 26 Lytte med Networkfunksjonen Lytte til musikk på datamaskinen din via et hjemmenettverk ... 28 Lytte til musikk på Music Services ................. 29 Lytte til musikk på mobilenheten med SongPal ......................... 30 Bruke Google Cast ....................... 31 Lytte til musikk ved å koble til den SongPal Link-kompatible enheten .................................. 31 Viser skjermen på mobilenheten på et TV-apparat (MIRRORING) ..........................32 Bruke de ulike funksjonene/innstillingene Spille av komprimerte lydfiler med naturlig lydkvalitet ........33 Lytte til Multiplex Broadcast Sound (AUDIO) .......................33 Deaktivere knapper på enheten ............................ 34 Endre lysstyrken på frontpanelskjermen og BLUETOOTH-indikatoren (DIMMER) .............................. 34 Spare strøm i standbymodus ..... 35 Bruke Control for HDMI-funksjonen .................. 36 Bruke BRAVIA Sync-funksjonen ...37 Bruke oppsettskjermbildet ......... 39 Alternativer-menylisten .............. 46 Feilsøking Feilsøking .................................... 47 Tilbakestille systemet ................. 53 4 NO

Ytterligere informasjon Spesifikasjoner ............................54 Avspillbare filtyper .......................55 Inngangslydformater som støttes ............................ 57 Om BLUETOOTHkommunikasjon .....................58 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ..............59 Forholdsregler .............................64 Stikkordregister ...........................68 5 NO