Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Typen og antallet

Typen og antallet enheter som kan styres via Control for HDMIfunksjonen, er begrenset av HDMI CEC-standarden på følgende måte: – Opptaksenheter (Blu-ray Discopptaker, DVD-opptaker osv.): opptil 3 enheter – Avspillingsenheter (Blu-ray Disc-spiller, DVD-spiller osv.): opptil 3 enheter – Tunerrelaterte enheter: opptil 4 enheter – Lydanlegg (mottaker/hodetelefon): opp til én enhet (som brukes av dette systemet) PRTCT, PUSH og POWER blinker vekselvis på frontpanelskjermen. Trykk (av/på) for å slå av systemet. Når lampen slutter å lyse, kobler du fra strømledningen og kontroller at ingenting blokkerer ventilasjonsåpningene på systemet. BT TX vises på frontpanelskjermen. Trykk RX/TX på fjernkontrollen for å veksle [Bluetooth Mode] til [Receiver]. BT TX vises hvis [Bluetooth Mode] er satt til [Transmitter] (side 41). Når du trykker RX/TX på fjernkontrollen, veksles [Bluetooth Mode] til [Receiver] og den valgte inngangen vises på frontpanelskjermen. Sensorene på TV-en fungerer ikke som de skal. Det kan hende at enheten blokkerer enkelte sensorer (for eksempel sensoren for lysstyrke) og fjernkontrollmottakeren på TV-en, eller senderen for 3D-briller (infrarød overføring) på en 3D TV som støtter det infrarøde 3D-brillesystemet eller den trådløse kommunikasjonen. Flytt enheten bort fra TV-en innen en rekkevidde som lar disse delene fungere som de skal. Se bruksanvisningen som fulgte med TV-en for å finne plasseringen av sensorene og fjernkontrollmottakeren. Systemets effekt, inngang eller volum fungerer feil. Hvis metallobjekter plasseres på knappene, må du fjerne dem. Trådløse funksjoner (trådløst LAN-nettverk eller BLUETOOTH) er ustabile. Ikke plasser metallobjekter annet enn en TV rundt systemet. 52 NO

Tilbakestille systemet Hvis systemet fremdeles ikke virker som det skal, tilbakestiller du systemet slik. 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Velg [Setup] fra startmenyen. Oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen. 3 Velg [Resetting] – [Reset to Factory Default Settings]. 4 Velg menyelementet du vil tilbakestille. 5 Velg [Start]. Slik avbryter du tilbakestilling Velg [Cancel] i trinn 5. Feilsøking 53 NO