Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Merknader • Noen filer

Merknader • Noen filer spilles kanskje ikke av, avhengig av filformatet, filkodingen, opptaksforholdene eller tilstanden til hjemmenettverksserveren. • Enkelte filer som er redigert på datamaskin, kan kanskje ikke spilles. • Noen filer kan kanskje ikke spoles raskt fremover og bakover. • Systemet kan ikke spille av kodede filer, slik som DRM. • Systemet kan ikke gjenkjenne følgende filer eller mapper i USB-enheter: – opptil mapper på det niende laget (inkludert rotmappen) – opptil 500 filer/mapper i et enkelt lag • Systemet kan ikke gjenkjenne følgende filer eller mapper som er lagret på hjemmenettverksserveren: – opptil mapper i det nittende laget – opptil 999 filer/mapper i et enkelt lag • Noen USB-enheter fungerer kanskje ikke med dette systemet. • Systemet gjenkjenner MSC-enheter (Mass Storage Class) (for eksempel Flash-minne eller en HDD), SICD-er (Still Image Capture Devices) og 101-tastaturer. 56 NO

Inngangslydformater som støttes Følgende lydformater støttes av dette systemet: Format LPCM 2ch : Støttet format –: Ustøttet format Funksjon ”TV” (DIGITAL IN) LPCM 5.1ch – LPCM 7.1ch – Dolby Digital Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus – DSD – Ytterligere informasjon 57 NO