Views
9 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Medfølgende tilbehør

Medfølgende tilbehør • Bruksanvisning (1) • Aktiv høyttaler (1) • Fjernkontroll (1) • R03-batterier (størrelse AAA) (2) • Optisk digital kabel (1) • Oppstartsveiledning (1) 6 NO

Oversikt over deler og kontroller Detaljer er utelatt fra illustrasjonene. Enhet Front (av/på)-knapp* Brukes til å slå på systemet eller sette det i standbymodus. INPUT-knappen* (side 11, 17) PAIRING-knappen* (side 23) VOL +/–-knapper* N-merke (side 24) Når du skal bruke NFC-funksjonen, legger du den NFC-kompatible enheten inntil merket. Fjernkontrollsensor Frontpanelskjerm BLUETOOTH-lampe (blå) – Blinker raskt i blått: Under standbystatus for gruppering – Blinker i blått: BLUETOOTHtilkoblingen blir forsøkt opprettet – Lyser i blått: BLUETOOTHtilkoblingen er opprettet -port (USB) * Plassering av objekter på knappen kan føre til feil med knappens funksjonalitet. 7 NO