Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Afspilningsknapper /

Afspilningsknapper / (tilbagespoling, hurtig fremad) Søger tilbage eller fremad. / (forrige/næste) Vælger forrige/næste kapitel, nummer eller fil. (afspil) Starter eller genstarter afspilning (genoptag afspilning). (pause) Sætter afspilning på pause eller genstarter afspilning. (stop) Stopper afspilning. RX/TX (receiver/sender) (side 27) AUDIO (side 33) 10 DA

Om startmenuen Du kan få vist startmenuen på TV-skærmen ved at tilslutte systemet og TV'et med HDMI-kablet (medfølger). Fra startmenuen kan du angive forskellige indstillinger ved at vælge [Setup] eller ved at vælge den indgang eller tjeneste, som du ønsker at se fra indgangslisten. [Setup] Indgangsliste Brug af startmenuen ///, (vælg) HOME BACK 1 Tryk på HOME. Startmenuen vises på TV-skærmen. 2 Tryk på /// for at vælge [Setup] eller et element på indgangslisten, og tryk derefter på . Den valgte indgang eller opsætningskærm vises på TV-skærmen. Hvis du vil vende tilbage til den forrige skærm, skal du trykke på BACK. 11 DA