Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Indgangsliste

Indgangsliste Indgangsnavn Forklaring [TV] Udsender TV-lyden. (side 17) [Bluetooth Audio] Udsender lyden fra den enhed, der er tilsluttet med BLUETOOTHfunktionen. (side 23) [USB] Udsender musik eller afspiller fotofiler, der er lagret på en tilsluttet USB-enhed. (side 17) [Screen mirroring] Viser skærmen på mobilenheden på TV-skærmen. (side 32) [Home Network] Udsender musik eller afspiller fotofiler på den enhed, der er tilsluttet via netværket. (side 28) [Music Services] Bruger musiktjenester på internettet. (side 29) [Setup] Se "Brug af opsætningsskærmen" (side 39). Tip Du kan også vælge indgang ved at trykke på INPUT +/– flere gange. Om trinbeskrivelsen I disse betjeningsvejledninger beskrives handlinger som trin, der udføres på den startmenu, der vises på TV-skærmen, ved brug af fjernbetjeningen, mens systemet og TV'et er forbundet med HDMI-kablet (medfølger ikke). De handlinger, der vælger elementer på TV-skærmen ved brug af /// og , er forenklet på følgende måde. Eksempel: Vælg [Setup] fra startmenuen. Den handling, der vælger et element, når der trykkes på /// og , kaldes "vælg". Eksempel: Vælg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup] i startmenuen. Når du gentager den handling, der vælger et element ved at trykke på /// og , sammensættes de valgte elementer med "–". Tips • Du kan anvende knapperne på enheden, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på fjernbetjeningen. • Tegnene i parenteser [ ] vises på TV-skærmen. Tegnene i anførselstegn " " vises på frontpanelskærmen. 12 DA

Tilslutning og forberedelse Tilslutning af TV'et Hvis TV'ets HDMI IN-stik har ARC påtrykt Forbind HDMI OUT-stikket på enheden og det ARC-kompatible HDMI IN-stik på TV'et med HDMI-kablet (medfølger ikke). Hvis TV'ets HDMI IN-stik ikke har ARC påtrykt Hvis TV'et HDMI IN-stik ikke er kompatibelt med ARC, udsendes der ikke lyd fra systemet. I denne situation skal du forbinde det optiske udgangsstik på TV'et og et TV IN (OPTICAL)-kabel på enheden med det optiske digitale kabel (medfølger). Tilslutning og forberedelse HDMI-kabel (medfølger ikke) HDMIkabel (medfølger ikke) Optisk digitalt kabel (medfølger) TV TV 13 DA