Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Tilslutning ved at

Tilslutning ved at vælge netværksnavnet (SSID) Hvis den trådløse LAN-router (adgangspunkt) ikke er kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected Setup), skal du kontrollere følgende oplysninger på forhånd. – Netværksnavnet (SSID)* _____________________________________ – Sikkerhedsnøglen (adgangskode)** _____________________________________ * SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et bestemt adgangspunkt. **Disse oplysninger bør være enten på en mærkat på routeren/adgangspunktet til det trådløse lokalnetværk, i betjeningsvejledningen, hos personen, der har opsat dit trådløse netværk, eller i de oplysninger du har fået af din internetudbyder. 1 Tryk på HOME. Startmenuen vises på TV-skærmen. 2 Vælg [Setup] fra startmenuen. Opsætningsskærmen vises på TV-skærmen. 3 Vælg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup]. Listen over netværksnavne vises på TV-skærmen. 4 Vælg det ønskede netværksnavn (SSID). 5 Angiv sikkerhedsnøglen (eller adgangskoden) ved brug af softwaretastaturet, og vælg derefter [Enter]. Systemet starter tilslutning til netværket. Tilslutning ved brug af en fast IP-adresse Vælg [New connection registration] – [Manual registration] i trin på "Tilslutning ved at vælge netværksnavnet (SSID)", og følg anvisningerne på skærmen. Tilslutning med en PIN-kode Vælg [New connection registration] i trin 4 af "Tilslutning ved at vælge netværksnavnet (SSID)", og vælg [(WPS) PIN Method]. Tilslutning med SongPal SongPal-appen kan tilslutte systemet til det samme trådløse netværk, som den mobile enhed er tilsluttet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se betjeningsvejledningen til appen eller gå til følgende URL. http://info.songpal.sony.net/help/ 16 DA

Lytte til lyden Lytte til TV-lyden 1 Tryk på HOME. Startmenuen vises på TV-skærmen. 2 Vælg [TV] i startmenuen. 3 Vælg programmet ved brug af TV'ets fjernbetjening. Det valgte TV-program vises på TV-skærmen, og TV-lyden udsendes fra systemet. 4 Juster lydstyrken. • Juster lydstyrken ved at trykke på +/– på fjernbetjeningen. • Juster subwooferens lydstyrke ved at trykke på SW +/– på fjernbetjeningen (side 21). Tip Du kan vælge [TV] ved at trykke på INPUT +/– på fjernbetjeningen. Lytte til musik på en USB-enhed Du kan afspille musik-/fotofiler, der er lagret på en tilsluttet USB-enhed. For filtyper, der kan afspilles, kan du se "Filtyper, der kan afspilles" (side 55). 1 Tilslut en USB-enhed til (USB)-porten. 2 Tryk på HOME. Startmenuen vises på TV-skærmen. 3 Vælg [USB (Connected)] fra startmenuen. 4 Vælg [Music] – den mappe, hvor sangene er lagret – sang. Den valgte lyd afspilles, og lyden udsendes fra systemet. 5 Juster lydstyrken. • Juster lydstyrken ved at trykke på +/– på fjernbetjeningen. • Juster subwooferens lydstyrke ved at trykke på SW +/– på fjernbetjeningen (side 21). Lytte til lyden Bemærk Du må ikke fjerne USB-enheden under betjening. Sluk systemet, før du tilslutter eller fjerner en USB-enhed, så du undgår datafejl eller beskadigelse af USB-enheden. 17 DA