Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Tip Du kan udføre

Tip Du kan udføre forskellige handlinger i indstillingsmenuen (side 46). Visning af fotos på en USB-enhed Du kan afspille fotofiler, der er lagret på en tilsluttet USB-enhed. For filtyper, der kan afspilles, kan du se "Filtyper, der kan afspilles" (side 55). Vælg [Photo] – den mappe, hvor fotos er lagret – foto i trin 4. Det valgte foto vises på TV-skærmen. Tip Du kan udføre forskellige handlinger i indstillingsmenuen (side 46). 18 DA

Valg af lydeffekter Indstilling af lydeffekter, der er tilpasset til lydkilder (SOUND FIELD) Du kan nemt nyde forprogrammerede lydeffekter, der er tilpasset forskellige lydkilder. SOUND FIELD Lydfelt [Sports] [Game Studio] [Standard] Forklaring Kommentarerne er tydelige, bifaldsråb høres som surroundsound, og lydene er realistiske. Lydeffekter optimeres til spil. Lydeffekter optimeres for den individuelle kilde. Tips • Du kan vælge [ClearAudio+] ved at trykke på CLEAR AUDIO+ på fjernbetjeningen. • Du kan vælge lydfeltet fra indstillingsmenuen (side 46). Valg af lydeffekter CLEAR AUDIO+ 1 Tryk på SOUND FIELD. Lydfeltsmenuen vises på TV-skærmen. 2 Tryk på knappen flere gange for at vælge det ønskede lydfelt. Lydfelt [ClearAudio+] [Movie] [Music] Forklaring Den rette lydindstilling vælges automatisk for lydkilden. Lydeffekter optimeres til film. Denne tilstand gengiver lydens tæthed og fyldighed. Lydeffekter optimeres til musik. 19 DA