Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Lytte til tydelig lyd

Lytte til tydelig lyd ved lav lydstyrke ved midnat (NIGHT) Gør samtaler tydeligere (VOICE) Lyd udsendes ved lav lydstyrke med minimum tab af præcision og klarhed i samtaler. VOICE NIGHT 1 Tryk på NIGHT. Nattilstanden vises på TV-skærmen. 2 Tryk på knappen flere gange for at vælge nattilstanden. Tilstand [On] [Off] Forklaring Aktiverer funktionen Nattilstand. Deaktiverer funktionen Nattilstand. Tip Du kan også vælge [Night] fra indstillingsmenuen (side 46). 1 Tryk på VOICE. Stemmetilstanden vises på TV-skærmen. 2 Tryk på knappen flere gange for at vælge stemmetilstanden. Tilstand [Up Off] [Up 1] [Up 2] Forklaring Standard Samtalen kan nemt høres ved udvidelse af dialogintervallet. Dialoginterval udvides, og samtalelyden kan være nem at høre for de ældre. Tip Du kan også vælge [Voice] fra indstillingsmenuen (side 46). 20 DA

Justering af subwooferens lydstyrke Justering af forsinkelsen mellem billedet og lyden Subwooferen er designet til at afspille baslyd eller lyd ved lav frekvens. SW +/– Når lyden ikke passer til billedet på TV-skærmen, kan du justere forsinkelsen mellem billedet og lyden. Indstillingsmetoden afhænger af indgangen. ///, Valg af lydeffekter OPTIONS Tryk på SW (subwooferlydstyrke) +/– for at skrue op for lydstyrken på subwooferen. Bemærk Når indgangskilden ikke indeholder megen baslyd, som det er tilfældet med TV-programmer, kan baslyden fra subwooferen være vanskelig at høre. Når du ser TV 1 Tryk på OPTIONS. Der vises "SYNC" på frontpanelskærmen. 2 Tryk på eller Justeringstiden vises på frontpanelskærmen. 3 Juster forsinkelsen ved brug af /, og tryk derefter på . Du kan justere fra 0 msek til 300 msek i intervaller på 25 msek. 4 Tryk på OPTIONS. Indstillingsmenuen på frontpanelskærmen slukkes. 21 DA