Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Deaktivering af enhedens

Deaktivering af enhedens knapper Du kan deaktivere knapperne på enheden for at undgå forkert betjening, f.eks. på grund af børns leg (børnelåsfunktionen). Ændring af lysstyrken for frontpanelskærmen og BLUETOOTH-indikatoren (DIMMER) Du kan ændre lysstyrken for frontpanelskærmen og BLUETOOTHindikatoren. DIMMER Tryk på VOL –, VOL + og VOL – i rækkefølge, mens du trykker på og holder INPUT på enheden nede. Der vises "LOCK" på frontpanelskærmen, og knapperne på enheden fungerer ikke. Du kan betjene enheden med knapperne på fjernbetjeningen. Afbrydelse af børnelåsfunktionen Tryk på VOL –, VOL + og VOL – i rækkefølge, mens du trykker på og holder INPUT på enheden nede. Der vises "UNLCK" på frontpanelets skærm, og børnelåsfunktionen afbrydes. Bemærk (tænd/sluk) er ikke låst med børnelåsfunktionen. 1 Tryk på DIMMER. Skærmtilstanden vises på frontpanelskærmen. 2 Tryk på knappen flere gange for at vælge den ønskede skærmtilstand. Tilstand "BRIGHT" "DARK" "OFF" Forklaring Frontpanelskærmen og BLUETOOTHindikatoren lyser lyst. Frontpanelskærmen og BLUETOOTHindikatoren lyser mørkt. Frontpanelskærmen er slukket. 34 DA

Bemærk Frontpanelskærmen slukkes, hvis der vælges "OFF". Den tændes automatisk, når du trykker på en vilkårlig knap, og slukkes derefter igen, hvis du ikke betjener systemet i ca. 10 sekunder. Men i nogle tilfælde slukkes frontpanelskærmen ikke. I denne situation er lysstyrken på frontpanelskærmen den samme som "DARK". Spare strøm i standbytilstand Kontroller, at du har foretaget følgende indstillinger: – [Bluetooth Standby] er indstillet til [Off] (side 41). – [Quick Start/Network Standby] er indstillet til [Off] (side 43). – [Remote Start] er indstillet til [Off] (side 44). Brug af forskellige funktioner/indstillinger 35 DA