Views
3 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Medfølgende tilbehør

Medfølgende tilbehør • Betjeningsvejledninger (1) • Aktiv højttaler (1) • Fjernbetjening (1) • R03-batterier (størrelse AAA) (2) • Optisk digitalt kabel (1) • Installationsvejledning (1) 6 DA

Vejledning i dele og knapper Detaljer er udeladt fra illustrationerne. Enhed Front -knap* (tænd/sluk) Tænder systemet eller sætter det i standbytilstand. INPUT-knap* (side 11, 17) PAIRING-knap* (side 23) VOL +/–-knapper* N-Mark (side 24) Når du bruger NFC-funktionen, skal du lade din NFC-kompatible enhed berøre mærket. Fjernbetjeningssensor Frontpanelskærm BLUETOOTH-indikator (blå) – Blinker hurtigt blåt: Standbystatus under tilknytning – Blinker blåt: BLUETOOTHtilslutning forsøges – Lyser blåt: BLUETOOTHforbindelse er etableret (USB)-port * Placering af objekter på knappen kan forårsage en fejlfunktion når knappen anvendes. 7 DA