Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Bagside LAN(100)-port

Bagside LAN(100)-port HDMI OUT (TV (ARC))-stik TV IN (OPTICAL)-stik 8 DA

Fjernbetjening INPUT +/– (side 11, 17) (tænd/sluk) Tænder systemet eller sætter det i standbytilstand. DISPLAY Viser afspilningsoplysninger på TV-skærmen. CLEAR AUDIO+ (side 19) SOUND FIELD (side 19) VOICE (side 20) NIGHT (side 20) DIMMER (side 34) Farveknapper Genvejstaster til valg af punkter på nogle menuer. MIRRORING (side 32) PAIRING (side 23) OPTIONS (side 21, 46) BACK (side 11) /// (side 11) (vælg) (side 11) HOME (side 11) (afbrydelse af lyd) Slår midlertidigt lyden fra. (lydstyrke) +/– Regulerer lydstyrken. SW (subwooferlydstyrke) +/– Justerer subwooferens lydstyrke. 9 DA