Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Dugmad za upravljanje

Dugmad za upravljanje reprodukcijom / (premotavanje unazad/unapred) Premotavanje unazad ili unapred. / (prethodno/sledeće) Biranje prethodnog/sledećeg poglavlja, numere ili datoteke. (reprodukcija) Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije (nastavak reprodukcije). (pauziranje) Pauziranje ili ponovno pokretanje reprodukcije. (zaustavljanje) Zaustavljanje reprodukcije. RX/TX (prijemnik/predajnik) (stranica 27) AUDIO (stranica 34) 10 SR

O glavnom meniju Možete da prikazujete glavni meni na TV ekranu tako što ćete povezati sistem i TV pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se). U glavnom meniju možete da podesite razne postavke tako što ćete izabrati [Setup] ili sa liste ulaza izabrati ulaz ili uslugu koju želite da gledate. [Setup] Lista ulaza Korišćenje glavnog menija ///, (unos) HOME BACK 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 Pritisnite /// da biste izabrali [Setup] ili stavku na listi ulaza, a zatim pritisnite . Na TV ekranu će se prikazati izabrani ulaz ili displej za podešavanje. Da biste se vratili na prethodni ekran, pritisnite BACK. 11 SR