Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Povezivanje biranjem

Povezivanje biranjem naziva mreže (SSID) Ako vaš ruter za bežični LAN (pristupna tačka) nije kompatibilan sa sistemom Wi-Fi Protected Setup (WPS), proverite unapred sledeće informacije. – Naziv mreže (SSID)* _____________________________________ – Sigurnosna šifra (lozinka)** _____________________________________ * SSID (Service Set Identifier) je naziv koji identifikuje određenu pristupnu tačku. **Ove informacije bi trebalo da se nalaze na nalepnici na ruteru za bežični LAN/ pristupnoj tački, u uputstvu za upotrebu, možete da ih dobijete od osobe koja je podesila bežičnu mrežu ili od dobavljača internet usluga. 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 U glavnom meniju izaberite [Setup]. Na TV ekranu će se prikazati displej za podešavanje. 3 Izaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup]. Na TV ekranu će se prikazati lista naziva mreža. 4 Izaberite željeni naziv mreže (SSID). 5 Unesite sigurnosnu šifru (ili bezbednosnu frazu) pomoću softverske tastature, a zatim izaberite [Enter]. Sistem započinje povezivanje sa mrežom. Povezivanje korišćenjem fiksne IP adrese Izaberite [New connection registration] – [Manual registration] u 4. koraku u odeljku „Povezivanje biranjem naziva mreže (SSID)“ i pratite uputstva na ekranu. Povezivanje korišćenjem PIN koda Izaberite [New connection registration] u 4. koraku odeljka „Povezivanje biranjem naziva mreže (SSID)“ i izaberite [(WPS) PIN Method]. Povezivanje preko aplikacije SongPal Aplikacija SongPal može da poveže sistem na istu bežičnu mrežu na kojoj se nalazi i mobilni uređaj. Za detalje, pratite uputstvo u aplikaciji ili pogledajte sledeći URL. http://info.songpal.sony.net/help/ 16 SR

Slušanje zvuka Slušanje TV-a 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 Izaberite [TV] u glavnom meniju. 3 Izaberite program pomoću daljinskog upravljača TV-a. Izabrani TV program se prikazuje na TV ekranu i zvuk sa TV-a se emituje sa sistema. 4 Prilagodite jačinu zvuka. • Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na +/– na daljinskom upravljaču. • Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW +/– na daljinskom upravljaču (stranica 21). Savet Možete da izaberete [TV] pritiskom na INPUT +/– na daljinskom upravljaču. Slušanje muzike na USB uređaju Možete da reprodukujete datoteke muzike/fotografija uskladištene na povezanom USB uređaju. Listu podržanih tipova datoteka pogledajte u poglavlju „Podržani tipovi datoteka“ (stranica 55). 1 Povežite USB uređaj na (USB) ulaz. 2 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 3 U glavnom meniju izaberite [USB (Connected)]. 4 Izaberite [Music] – fascikla u kojoj su uskladištene pesme – pesma. Izabrana pesma se reprodukuje i zvuk se emituje sa sistema. 5 Prilagodite jačinu zvuka. • Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na +/– na daljinskom upravljaču. • Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW +/– na daljinskom upravljaču (stranica 21). Slušanje zvuka 17 SR