Views
3 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Provera statusa veze

Provera statusa veze funkcije BLUETOOTH. Status U toku statusa čekanja na uparivanje U toku je pokušaj uspostavljanja veze Veza je uspostavljena Veza nije uspostavljena Indikator BLUETOOTH Brzo treperi plavom bojom Treperi plavom bojom Svetli plavom bojom Isključeno Saveti • Kada je BLUETOOTH veza uspostavljena, prikazaće se indikator koji vam preporučuje koju aplikaciju da preuzmete u skladu sa povezanim uređajem. Prateći prikazana uputstva, možete da preuzmete aplikaciju SongPal, pomoću koje možete da upravljate ovim sistemom. Pogledajte „Slušanje muzike sa mobilnog uređaja pomoću aplikacije SongPal“ (stranica 31) za više detalja o aplikaciji SongPal. • Obavite uparivanje sa drugog i sledećih mobilnih uređaja. • Da biste otkazali uparivanje, pritisnite HOME. Slušanje muzike sa uparenog mobilnog uređaja 1 Uključite funkciju BLUETOOTH na mobilnom uređaju. 2 Pritiskajte INPUT +/– da se na prednjem displeju prikaže „BT“. Ulaz se automatski menja na [Bluetooth Audio], a zatim se sistem automatski ponovo povezuje sa mobilnim uređajem sa kojim je bio najskorije povezan. 3 Uverite se da indikator BLUETOOTH svetli plavom bojom. Veza između sistema i mobilnog uređaja je uspostavljena. 4 Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću muzičke aplikacije na povezanom mobilnom uređaju. Zvuk se emituje sa jedinice. 5 Prilagodite jačinu zvuka. • Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na +/– na daljinskom upravljaču. • Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW +/– na daljinskom upravljaču (stranica 21). • Možete da reprodukujete ili pauzirate sadržaj pomoću dugmadi za reprodukciju na daljinskom upravljaču. Prekid veze sa mobilnim uređajem Obavite bilo koju od sledećih radnji. • Onemogućite funkciju BLUETOOTH na mobilnom uređaju. • Pritisnite PAIRING na daljinskom upravljaču. • Isključite sistem ili mobilni uređaj. Napomena Ako se na prednjem displeju ne prikaže „BT“ kada pritisnete INPUT +/– u 2. koraku u odeljku „Slušanje muzike sa uparenog mobilnog uređaja“, pritisnite jednom RX/ TX na daljinskom upravljaču. Savet Kada se veza ne uspostavi, izaberite „HT-XT2“ na mobilnom uređaju. 24 SR

Povezivanje sa mobilnim uređajem pomoću funkcije povezivanja jednim dodirom (NFC) Ako držite NFC-kompatibilni udaljeni uređaj kao što je pametni telefon ili tablet blizu N oznake na jedinici, sistem se automatski uključuje, a zatim se automatski obavljaju uparivanje i BLUETOOTH povezivanje. Kompatibilni uređaji Pametni telefoni, tablet uređaji i muzički plejeri sa ugrađenom funkcijom NFC (operativni sistem: Android 2.3.3 ili noviji, osim Android 3.x) 1 Uključite funkciju NFC na mobilnom uređaju. 2 Mobilnim uređajem dodirnite N oznaku na jedinici. Nastavite da dodirujete mobilni uređaj ne zavibrira i na njemu se prikaže poruka. Pratite uputstvo na ekranu da biste dovršili uparivanje jedinice i mobilnog uređaja. 3 Uverite se da indikator BLUETOOTH svetli plavom bojom. Veza između sistema i mobilnog uređaja je uspostavljena. 4 Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću muzičke aplikacije na povezanom mobilnom uređaju. Zvuk se emituje sa sistema. Slušanje muzike/zvuka pomoću funkcije BLUETOOTH Indikator BLUETOOTH 25 SR