Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

O povezivanju slušalica

O povezivanju slušalica ili zvučnika • Možda nećete moći da prilagodite nivo jačine zvuka u zavisnosti od BLUETOOTH-kompatibilnih slušalica ili zvučnika. • Funkcije [Screen mirroring], [Bluetooth Audio] i Home Theatre Control su onemogućene kada je [Bluetooth Mode] podešeno na [Transmitter]. • Kada je izabran ulaz [Bluetooth Audio] ili [Screen mirroring], ne možete podesiti [Bluetooth Mode] na [Transmitter]. To ne možete promeniti ni pomoću dugmeta RX/TX na daljinskom upravljaču. • Možete da registrujete do 9 BLUETOOTH uređaja. Ako registrujete deseti BLUETOOTH uređaj, najranije povezani BLUETOOTH uređaj će biti zamenjen novim. • Sistem može da prikaže do 15 otkrivenih BLUETOOTH uređaja u listi [Device List]. • Ne možete da promenite zvučne efekte ili podešavanja u meniju sa opcijama u toku prenosa zvuka na BLUETOOTH-kompatibilne slušalice ili zvučnike. • Neki sadržaj ne može da se emituje zbog zaštite sadržaja. • Reprodukcija zvuka/muzike na BLUETOOTH uređaju može da kasni u odnosu na reprodukciju na jedinici zbog karakteristika bežične tehnologije BLUETOOTH. • Možete da omogućite ili onemogućite prijem AAC ili LDAC audio signala sa BLUETOOTH uređaja (stranica 43). 28 SR

Uživanje sa mrežnom funkcijom Slušanje muzike na računaru preko kućne mreže Slušanje muzike sa računara Računar Muzičke datoteke uskladištene na računaru možete da reprodukujete preko kućne mreže. Muzičke datoteke možete da reprodukujete upravljajući njima na ekranu (OSD) sistema ili u namenskoj aplikaciji SongPal na mobilnom uređaju kao što je pametni telefon ili tablet. Priprema Home Network 1 Povežite sistem na mrežu. Pogledajte „Povezivanje sa žičanom mrežom“ (stranica 14) i „Povezivanje na bežičnu mrežu“ (stranica 15). 2 Povežite računar na mrežu. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu računara. 3 Podesite računar. Da biste koristili računar na kućnoj mreži, treba da podesite računar kao server. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu računara. Savet Pogledajte [Setup] – [Network Settings] – [Network Connection Status] kada želite da proverite status mrežne veze. Ruter za bežični LAN 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 U glavnom meniju izaberite [Home Network]. Na TV ekranu će se prikazati naziv uređaja u kućnoj mreži. 3 Izaberite željeni uređaj – [Music] – fascikla u kojoj su uskladištene pesme – pesma. Izabrana pesma se reprodukuje i zvuk se emituje sa sistema. 4 Prilagodite jačinu zvuka. • Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na +/– na daljinskom upravljaču. • Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW +/– na daljinskom upravljaču (stranica 21). Saveti • Fotografije uskladištene na računaru možete da pregledate ako u 3. koraku izaberete [Photo]. • Možete da izaberete razne radnje u meniju sa opcijama (stranica 47). Uživanje sa mrežnom funkcijom 29 SR