Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

[Initialize Personal

[Initialize Personal Information] Možete da izbrišete lične informacije uskladištene u sistemu. Napomena Ako odbacite, date ili preprodate ovaj sistem, iz bezbednosnih razloga izbrišite sve lične informacije. Preduzmite odgovarajuće mere kao što je odjavljivanje posle korišćenja mrežne usluge. 46 SR

Lista menija sa opcijama Kada pritisnete OPTIONS, dostupne su razne postavke i radnje prilikom reprodukcije. Dostupne stavke se razlikuju u zavisnosti od slučaja. Stavka [A/V SYNC] Objašnjenje Prilagođavanje kašnjenja između emitovanja slike i zvuka. Emitovanje zvuka može da bude odloženo (stranica 21). [Sound Field] Promena postavke zvučnog polja (stranica 19). [Night] Izbor noćnog režima (stranica 20). [Voice] Izbor režima za glas (stranica 20). [Input Skip Setting] [Repeat Setting] [Play/Stop] [Play from start] [Shuffle Setting] [Add Slideshow BGM] [Slideshow] [Slideshow Speed] [Slideshow Effect] [Slideshow BGM] [Change Display] [Rotate Left] [Rotate Right] [View Image] Preskakanje neiskorišćenih ulaza prilikom izbora funkcije kada se pritisne INPUT +/– (stranica 45). Postavka ponavljanja reprodukcije. Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije. Reprodukcija stavke od početka. Postavka nasumične reprodukcije. Registrovanje muzičkih datoteka na USB memoriji kao muzike u pozadini prikaza slajdova (BGM). Pokretanje prikaza slajdova. Promena brzine prikaza slajdova. Podešavanje efekta prilikom prikaza slajdova. • [Off]: Isključuje funkciju. • [My Music from USB]: Podešavanje muzičkih datoteka registrovanih u funkciji [Add Slideshow BGM]. Prebacivanje između [Grid View] i [List View]. Rotiranje fotografije u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu za 90 stepeni. Rotiranje fotografije u smeru kretanja kazaljke na satu za 90 stepeni. Prikazivanje izabrane slike. Korišćenje različitih funkcija/podešavanja 47 SR